is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

bloed en ellende voor hen — cle inedemensclien, zijn niet dan bare egoïsten en een andere drijfveer dan die van de zelfzucht kennen zij niet. Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. Alle menschen zijn te koop, zei Cecil lïhodes - het eenige verschil is, dat degenen, die veel over deugd en eerlijkheid spreken, wat duurder zijn dan anderen. Dat anderen een geweten zouden hebben en liever alles lijden, alles missen dan ontrouw worden aan die innerlijke stem — zij gelooven het niet, wijl zijzelf gewetenloos zijn. Zóó beziet de mensch het leven en zijn medemenschen in het licht, dat er in hem zeiven is. Dat hij in zijn lot geen geluk en geen bevrediging vindt, wie zoo denkt en spreekt over de wereld om hem, maar dat dat hij den arbeid een last vindt en zijn bestaan een moeitevolle tocht door het mulle woestijnzand, met een ledig, troosteloos niets tot doel is even natuiulijk als het beklagenswaardig is.

Ik wil van u, Lezers, wat beters veronderstellen en hopen — maar wij hebben toch ook onze wisselende stemmingen. Het licht in ons is bijwijlen ook minder helder. Er is vloed, maar er is ook ebbe in ons zieleleven. Zouden wij dan niet met belangstelling luisteren, als iemand tot ons komt, gelijk de Psalmdichter doet — en als hij voor allen, die het hooren willen zijn hart uitstort in het:

„ Want bij U, God, is de levensbron In Uw licht zien wij licht!"

't Is alsof hij ons bij de hand neemt en tot ons spreekt: komt eens met mij mee, beziet het leven eens van dezen kant, ziet hier is licht en van hier