is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huis, die do reglementen gehoorzamen en kinderen, die uit liefde en eerbied voorliunne ouders lm n wil volbrengen.

Naar deze vroomheid des harten, die men na t gesprokene wol niet meer verwarren zal met belijdenis, formulieren of kerkplechtigheden of mot welke dogmatiek ook, maar die eene stemming der ziel is, cene zekere gesteldheid van ons innerlijk le\en aanduidt — naar haar gaan in onze dagen gelukkig steeds meerdere harten uit.

Er wordt hier en daar een nieuwe geest wakker, die ons verkwikt alsde eerste voorjaarsbloemen doen en 't waaien van de eerste zoele winden, lïet koude materialisme is wetenschappelijk dood on in de praktijk des levens vindt het steeds meer on geharnaste bestrijders!

Is er niet in de literatuur van onzen tijd een menigvuldig heenwijzen naar 't religieuze, al blijft het voorshands vaag en bij emoties en stemmingen.

Het is niet vreemd meer, als wij een hoogleeraar in de exacte wetenschappen hooien getuigen van het goddelijk mysterie der natuur en van 't heenwijzen aller dingen naar een doel, of een hoogleeraar dor geschiedenis het zieleleven. waaruit in laatster instantie liet historisch gebeuren voortkomt, naar zijn wezen hooren noemen boven inenschelijk begrip. Er komen steeds meerderen, bij wie de behoefte in dit drukke, wisselvallige leven, vol raadselen en gevaren, wakker wordt aan een houvast, dat zij grijpen on vasthouden en dat zij ook aan hunne kinderen in de hand kunnen geven.

En kan het wel anders?

Is ons zieleleven anders dan dat van alle volken