is toegevoegd aan uw favorieten.

Tentoonstelling van bouw-, beeldhouw- en schilderkunst in het stedelijk museum te Amsterdam, 16 Sept. tot 16 Oct. 1905

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met vele rijtuigen en deftig gekleede lieden. Ter linkerhand de Overtoomsche vaart met de Luie-brug in 't verschiet, door J. de Beijer, 1753. Deze Schouwburg is gebouwd in 1752 en verbrand in 1754.

131 De verkooping van het kabinet schilderijen van den heer J. van der Markt Aegidsz, in het Oudezijds-heeren-logement, 25 Aug. 1773- Op den voorgrond zit de teekenaar op eenen koffer. Van deze teekening bestaan twee platen. Beide dezen platen verschillen echter in vele kleine bijzonderheden van de teekening. Onder anderen ziet men op geen van beide den Teekenaar op den voorgrond; terwijl ook de platen onderling een verschil opleveren. Op de eene namelijk draagt de knecht een schilderij met beesten (even als op de teekening; op de andere plaat is dit eene schilderij met schepen, terwijl overigens beide platen tot in kleinigheden overeenstemmen.

132 De Nieuwe Stads-Herberg van de IJbrug te zien, 1769.

133 Het hek van het Roomsch-Katholiek Armenkantoor van achteren, 1796.

134 Het Diaconie-Weeshuis in de Zwanenburgerstraat, 1785.

135 Het oude Huis onder 't Zeil. Dit huis was gedeeltelijk ingericht tot wijnhuizen, gedeeltelijk tot kantoren voor Veemen, 1775.