is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LANDBOUW-SCHEIKUNDE. Practisch handboekje voor allen, die in den landbouw belang stellen. Naar den derden Hoogduitschen druk van „Weber's Leitfaden für den Unterricht in der landwirthschaftlichen Chemie", bewerkt door J. Kollen ƒ0.90

GEÏLLUSTREERD TUINBOEK. Practische handleiding tot het aanleggen en onderhouden van tuinen, benevens beschrijving en kweekwijze van de verschillende soorten van groenten, ooft- en sierboomen, heesters, vaste planten en bloemen. Met een aanhangsel over de cultuur van kamerplanten. Met 259 figuren. Naar den 9» druk van Chkist's Gartenbuch, bewerkt door A. Fiet.

Ingenaaid f 3.25. Gebonden f 3.90

GEÏLLUSTREERD HANDBOEK DER PLUIMVEETEELT, door A. F.. C. Baldamus. Naar den derden druk voor Nederland bewerkt door J. H. Beekman B/.n.

Compleet in 2 deelen f 9-~~

Gebonden in 2 stempelbanden f 9-75

HET LEVEN DER DIEREN door A. E. Brehm. Naar den tweeden druk der volksuitgaaf voor Nederland bewerkt door S. P. Huizinga. Met ongeveer 1200 fraaie gravuren.

Compleet in 3 deelen f 19-80

Gebonden in 3 half leder banden f 23.55

HET LEVEN DER PLANTEN door A. kerner von Marilaun. Naar den tweeden druk voor Nederland bewerkt door Dr. Vitus Bruinsma. Met ongeveer 500 fraaie gravuren. Compleet in ö6 afleveringen a 30 cent

DE PRACTISCHE BOEKHOUDER. Handleiding voor winkeliers en allen die een bedrijf uitoefenen, om op de eenvoudigste en gemakkelijkste wijze hunne boeken zelf bij te houden, door W. Kerkmeijer Hz. . . f 1.25

Bovengenoemde boeken zijn bij allo Boekhandelaren te bekomen. Naar plaatsen, waar geen boekhandel is gevestigd, geschiedt de levering franco per post. na ontvangst van het bedrag, door de Uitgevers SCHILLEMANS & VAN BELKÜM, te ZUTPHEN.