is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in vrede, zoolang de liefde niet in liet spel komt; in den paartijil ziet men echter, evenals bij de overige Hoendervogels, de mannelijke leden van liet gezelschap in een opgewonden toestand verkeeren en soms zeer ernstige gevechten leveren.

Tot aan den paartijd verbergen de Fazanten zich zoo veel mogelijk. Als zij niet gestoord worden, gaan zij eerst kolt vóór hun slaaptijd in den boom zitten en houden gedurende het overige deel van den dag verblijf op den grond, waar zij, tusschen struiken en gras hun voedsel zoeken, open plekken bijna angstvallig vermijden en van de eene schuilplaats naar de andere sluipen. Iedere haan heeft de leiding over een aantal hennen; men ontmoet echter ook zeer gemengde groepen, d. w. z. zulke, die uit verscheidene hanen en vele hennen bestaan. Groote gezelschappen vormen zij niet; wanneer dit een enkele keer voorkomt, blijven zij in den regel niet lang bijeen. Buiten den broedtijd neemt het zoeken van voedsel hun tijd bijna geheel in beslag. Zij eten van 's morgens tot 's avonds; hoogstens rusten zij in de middaguren, zooveel mogelijk in een stoffige kuil en half begraven onder het reinigende stof, van de vermoeienissen van den arbeid uit. Vooral in den vroegen morgen en tegen den avond zijn zij ijverig in de weer en tot rondzwerven geneigd; met zonsondergang begeven zij zich ter rust.

Hun voedsel bestaat uit de meest verschillende soorten van plantaardige stoffen, zaden en vruchten, knoppen zoowel als ontplooide bladeren; bovendien eten zij insecten in alle ontwikkelingstoestanden, slakken, weekdieren, ook wel kleine gewervelde dieren; vooral maken zij jacht op jonge kikvorschen, hagedissen en slangen.

De meeste, hoewel geenszins alle Fazanten, leven in