is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijde is medegedeeld, in liet bosclirijke Oranjewoud (Schoterland) geen Boschfazanten aangetroflen.

Vooral in Zuid-Duitschlaiul en wel voornamelijk in Oostenrijk en Boheraen komt de jachtfazant talrijk voor. In Noord-Duitscliland bewoont hij onder de hoede van den inensch zoogenaamde „wilde , „halfwilde ot „tamme fazanterieën. Hij komt zeer veelvuldig voor in Hongarije en Zuid-Rusland, is zeldzamer in Italië, zeer zeldzaam in Spanje; ook in Griekenland, waar hij vroeger algemeen was, gaat hij zijn uitroeiing te geuioet.

l)e Boschfazant-haan is ontegenzeggelijk een zeer fraaie vogel en het is een lust hem, beschenen door de stralen der zon, uit het struikgewas te zien opvliegen. Dan schittert alles aan hem in de heerlijkste groene, blauwe, gouden en violette kleuren, en we kunnen ons evengoed den hartstocht van den jager voorstellen, wanneer hij zulk een haan ontmoet, als de verontwaardiging van de jonge dame, die, de voor de ramen van een poelier hangende fazantenhanen bekijkende, zachtjes zeide: ,,'t Is toch zonde en schande, dat ze zulke mooie vogels doodschieten!" Nu, doodgeschoten te worden is toch het lot, in de eerste plaats van de lianen, want de Boschfazant behoort tot liet jachtwild.

De Gewone of Boschtazant is zoo bont van kleur, zegt Brehm, dat het moeite kost een nauwkeurige beschrijving van zijn kleed te «even. De veeren van den kop en den bovenhals zijn groen, met prachtig blauwen metaalglans, die van den onderhals, de borst, den buik en de flanken roodachtig kastanjebruin met purperkleurigen weerschijn, alle met glanzig zwarten zoom; die van den mantel vóór den zoom met witte halvemaanvormige vlekken versierd, de lange, losbaardige staartwortelveeren donker koperrood met purperkleurigen glans, de slagpennen met bruine en