is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zijn, juist een groote steun bij den stnjil oui liet uesiaan. Deze fazant heeft een voorliefde om in vollen gang. zich plotseling in een boom te begeven. Ilierin slaagt hij door het maken van een eigenaardige luchtbuiteling, waar ij zijn staart de werking van een Westinghouserem verricht. In volle vaart zijnde (circa tweemaal sneller dan van een .rewonen fazant) gooit hij zich plotseling in de lucht om, zoodat men hem opeens ziet niet den rug naar voren, den kop omlaag en den staart naar boven. De enorme staart ontplooit zich en biedt een plat oppervlak tegen de lucht, terwijl de vleugels uitgespreid en onbewegelijk blijven.

Zijn vaart is zoodoende opeens gebroken en getrokken door zijn eigen zwaartekracht, valt de vogel recht benedenwaarts.

Zonder twijfel is deze nieuwe fazant een groote aanwms voor de sport, de jachtvelden en voor de volière, in welke laatste zij bovendien zeer goed leggen. Men heeft bevonden, dat de hennen op een leeftijd van 2 Ti :J jaar circa uO eieren per seizoen leggen en dus de beste resultaten leveren. Volgens Tegetmeier zou het aanbeveling verdienen, de eieren van den Koningsfazant in de, nesten der gewone wilde Boschfazanten te plaatsen, daar de jongen dan geharder zouden blijken, dan wanneer zij kunstmatig groot

gebracht zijn. .

Een verder interessant punt in de natuurlijke geschiedenis

van dezen fazantenkoning is het verwonderlijke resultaat, dat zijn kruising met gewone fazanten oplevert. De bastaard-

hanen zijn opvallend mooi en voor zoover men heeft kunnen

nagaan, allen gelijk; bijna tweemaal grooter dan de gewone fazant, is hun staart 125 a 110 cM. lang. Het wit en het goud van den lleevesfazant verdwijnt echter volkomen. Inplaats daarvan zijn ze bijna geheel overdekt van