is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af den kop tot aan de dekveeren van den staart en over hun geheele borst en rug met liet veelkleurige brons van oude fazantenhanen. De geheele vogel glinstert als een klomp van donker koper-email, afgewisseld en doorstroomd niet karmijnrood purper.

Het ware te wenschen dat ook in ons land proeven werden genomen om dezen prachtigen, koninklijken vogel, liet pijlhoen der Chineezen, hier inheeinsch te maken.

h. SlKltlA/. AN'TKN.

1. Lady Amherstfazant (Thaumalea Am/iersliae) ook Diani antfazant genaamd, behoort met de hierna te beschrijven Goudfazant tot de onderfamilie der Kraagtazanten. Deze vogel, die zelfs den (ioudfazant in schoonheid overtreft, stamt uit Noord-China en uit liet koninkrijk Ava. Hij werd door Lady Amherst het eerst in twee exemplaren naar Londen gebracht (1861). Deze overleefden den overtocht echter niet lang. Later ingevoerde exemplaren acclimatiseerden zich gemakkelijker en bleken ook in de gevangenschap zich voort te planten, zoodat men den vogel kan beschouwen als in Europa te zijn ingeburgerd.

De veeren van den halskraag zijn met uitzondering van haar donkeren zoom zilverwit; wit zijn ook de borst en de buik; de kuif is op het voorhoofd zwart, overigens rood; de hals, de bovenrug en de bovendekveeren van den vleugel zijn licht metaalachtig groen; door den donkeren zoom der veeren ontstaat een schubvormige teekening; de benedenrug is goudgeel, donker geschaduwd; de bovendekveeren van den staart hebben op bleek roodachtigen grond zwarte banden en vlekken, de buitenste zijn verlengd en koraalrood; de slagpennen zijn bruinachtig grijs met lichteren