is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze leverden reeds in het jaar 1866 bij mij en in zoölogische tuinen een rijke nakomelingschap, zoodat de aanvankelijk hooge prijzen, die er voor gevraagd werden, spoedig daalden. Thans staan ze in prijs ongeveer met de zilverfazanten gelijk."

Bij den haan is de kop met een lange, zwarte kuif versierd, de kop, de nek en het geheele bovenste lichaamsdeel tot aan den staart is donkergrijs, overtrokken met fijne, witte lijnen; de middelste staartvederen zijn licht lederkleurig, aan de vlag in het wit overgaand; de overige staartvederen zijn zwart met diagonale, witte lijnen. Borst en buik zijn blauwzwart; de zijdelingsche veeren zwart met witte strepen. De naakte ring om de oogen en de pooten zijn rood en de snavel hoomkleurig.

Hij de hen zijn kop en kuif donkerbruin met licht bruin doormengd; nek en bovenrug lichtbruin met grijsachtig witte teekens aan de zoomen der verschillende veeren; het overige deel van den rug, de vleugels en de bovenste staartdekveeren zijn grijsachtig bruin met zwart-bruin doormengd ; borst en zijden roodbruin; snavel hoomkleurig, dc pooten loodkleurig en het veld om de oogen rood.

0. De S win hoefazant (Euph. Swinhoei). Deze prachtige, schoone vogel komt van het eiland ïormosa en is in Frankrijk onder den naam Swinhol (kuifdragende fazant) bekend. Hij is gemakkelijk te kweeken en begint vroeg_ te lesgen. Hoewel ook deze fazantsoort zeer veel gelijkenis heeft met den Zilverfazant is hij in zijn bewegingen toch veel eleganter dan deze. Het gevederte van den haan is fraai donkerblauw met metaalretlex. Hals en borst zijn in lijnen geteekend, vleugels en staart met schubben. De eentoonigheid van deze kleur der veeren wordt eigenaardig verbroken door een breeden ring van witte veeren op het