is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vaten opzwellen, gedurende liet balderen als de opgewondenheid van den haan haar grootste hoogte heeft bereikt. Onmiddellijk daarna verkrijgen zij een bescheidener voorkomen; de sterk gekrompen hoorntjes hangen slap naar beneden of verbergen zich tUMchen de veeren, de lellen worden teruggetrokken en vormen een dwars gerichte huidplooi, de naakte huid van liet keelveld is aan een gerimpelde'n zak gelijk. Het mannetje is ongeveer zoo groot als

een flinke .huishaan.

De hen mist de naakte plekken aan den kop en is eenvoudiger gekleed.

De meest bekende vertegenwoordiger van dit geslacht is het Sa ter hoen, dat in het Oostelijk gedeelte van het Himalaja gebergte, Nepal en Sikkim, thuis behoort. Het eerste exemplaar kwam in 1830 te Londen aan. legenwoordig komt het in de meeste Europeesche dierentuinen voor; voor partikulieren is de prijs nog al hoog: ± 300 gulden.

Het Saterhoen heeft een vurig, bruinachtig rood vederkleed met witte, zwartgezoomde vlekken; het voorhoofd en de kruin zijn zwart, de schuin naar beneden en naar achteren uerichte hoornen, de naakte keelplek en de lellen blauw met rood en gele vlekken.

10. De Impeys fazant (Lop/iophurus Impeyanus) behoort tot het geslacht der Glansfazanten en bewoont liet Hiinalajagebergte. De pracht en de heerlijke kleuren van den mannelijken vogel met woorden te beschrijven of met het penseel te schilderen is haast onmogelijk; het is misschien het prachtigste dier van alle fazantvogels. De kop (met inbegrip van de pluim die als het ware uit gouden aren samengesteld is) en de keel zijn metaalachtig groen, de bovenhals en de nek iriseerend purper-of karmijn