is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rood met robijnachtigen glans, de onderhals en de rug bronskleurig groen met goudgelen weerschijn, de mantel en de vleugeldekveeren, de bovenrug en de bovendekveeren van den staart violet- of blauwachtig groen, even glanzig als het overige vederkleed, eenige veeren van den onderrug wit, de onderdeden zwart, op het midden van de borst met groenen en purperen weerschijn, op den buik donker en zonder glans, de slagpennen zwart, de stuurpennen kaneelrood. Het oog is bruin, de naakte plek er omheen blauwachtig, de snavel donker hoornkleurig, de voet dofgrijsgroen. De haan is 65 cM. lang, waarvan 21 cM. op den staart komen. De hen is aanmerkelijk kleiner en heeft geen pluim; haar kleuren (bruin met zwarte vlekken) missen den metaalglans.

Lady Impev beproefde het eerst, hem naar Engeland over te zenden, doch zonder resultaat, daar hij op reis stierf. Daarna waren anderen gelukkiger; thans prijken ze in verschillende zoölogische tuinen o.a. ook in Artis, en zijn er tegenwoordig ook partikulieren die Glansfazanten aanschaffen. De prijs, die vóór 4 0 jaar nog 1200—1800 gulden het paar bedroeg, is gedaald tot het tiende deel: 150—300 gulden. Vooral in Frankrijk is men zeer gelukkig met de teelt van dezen fazant.

De hen legt 5, waarschijnlijk ook 7 ü 8 eieren, zegt Brehm. In den tuin van den Graaf van Derby legde één hen eens 13 of 14 eieren. En de bekende Fransche siervogelfokker M. Delaurier vermeldt, dat het vorige jaar zijn hen den 15en April in een hoek der volière een onordelijk nest bouwde, en op 17 April het eerste ei legde. Meteen tusschenruimte van twee of drie dagen kwamen er nog 5 eieren. Deze 6 eieren werden een huishen te broeden gegeven. Het Glansfazantwijfje legde toen nog 4