is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verzamelde eieren legt me» het best op boekweitdoppen of kaf, z66 dat zij elkander niet raken ; men bewaart ze in een luchtige, koele, maar niet vochtige ruimte (niet

in den kelder).

l)e vruchtbaarheid van den gewonen Fazant duurt 5 tot 6 jaar, zijn gemiddelde leeftijd bedraagt 8 tot 10 jaar, terwijl de Zilverfazant 15 jaar en de Goudfazant 20 jaar oud kunnen worden.

5. II et Broeden en O pk wee ken.

In groote fazanterieën laat men de Fazanten zelf wel broeden en de jongen grootbrengen. Dit kan de bezitter van een klein fazantenpark of een ruime volière ook laten doen. liet resultaat echter zal van veel toevalligheden afhangen, waarom de meeste fazantenfokkers deze methode niet aanraden, maar aanbevelen om de eieren door hoenders

te laten uitbroeden.

Dr. Kuckuck, Directeur van den Zoölogischen tuin te. Hannover, waarin hij o a. ook zeer schoone fazanten fokt schrijft hieromtrent: „De eieren door fazanthennen zelf te laten uitbroeden, is alleen daar aan te raden, waar de dieren een zeer uitgestrekte ruimte hebben, waar zij geheel

ongestoord zijn.

Voor het uitbroeden en opkweeken bij de teelt in de volière zou ik nooit een fazanthen nemen; de dieren zijn en blijven wild en schuw, verwaarloozen de jongen en vertreden ze. De beste broedster voor Fazanten is het Negerhoen en ik fok dit ras uitsluitend voor het bebroeden der fazanteneieren. Dit hoen is licht, breekt de teere eieren niet, het haarachtige gevederte ontwikkelt een liooge warmte, zoodat de jongen reeds met den 26en dag uitkomen, brengt