is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grasperk anti. De paden vult men met grof zand. Het nachtverblijf moet licht, luchtig en zoo ruiin zijn, dat het op regendagen voldoende schuilplaats kan bicden; voldoendt ruimte geeft een huifje van 7 M. lengte en 5 M breedte. De deuren en vensters worden in den Zuid- of Oostwand aangebracht, de laatste worden met draadwerk voorzien. De bodem is het best van leem of cement. De uitloop wordt aan de Oostzijde aangebracht. Dagelijksche reiniging van het lokaal en het bestrooien van den bodem met droog zand is voor liet gedijen der jonge vogels zeer voordeelig. Wij hebben steeds bevonden dat het dagelijksch reinigen der hokken de gezondheid bevordert."

C. Ziekten der fazanten.

Alle vogelsoorten, die in den gevangen staat worden gehouden zijn onderhevig aan vele ziekten; dat is ten minste liet geval bij ondoelmatige verpleging en onnatuurlijk voedsel. De algemeene regel, dat ziekten gemakkelijker voorkomen dan genezen kunnen worden, geldt ook hier; want de fazanten zijn in den natuurstaat zeer geharde vogels.

De fazanten beminnen, meer nog dan de andere hoendersoorten, afwisseling in hun voeder. Er zijn wel voorbeelden, dat ook bij eenzijdige verpleging enkele exemplaren het gevangen leven goed verdragen, maar zulke voorbeelden zijn als uitzonderingen op den algemeencn regel te beschouwen.

Lecrov, een ervaren fazantenfokker, geeft de volgende maatregelen aan, om de fazanten gezond te houden:

le. De grootst mogelijke vrijheid; dus een ruime verblijfplaats.

2e. Beschutting tegen ongunstige weersgesteldheden, in het bijzonder tegen Noorden- en Westenwind en tegen vochtigheid.