is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit over de schouder-, vleugeldek- en rugveeren. De oogen op de rug- en de staartdekveeren zijn prachtig groen inet purperen weerschijn, de laatste ook nog door een schitterend zwarten zoom omgeven; die der vleugel- en schouderdekveeren zijn in het midden prachtig groen; welk groen omgeven is door een purperglans, grooter en kleiner, al naar de grootte der veeren; alle oogen zijn bovendien ook nog door een donkeren zoom omgeven.

De hen is niet zoo prachtig gekleurd en geteekeiul en heeft ook niet zulke lange staartdekveeren.

Ofschoon deze vogels in hun vaderland zeer schuw zij 11 evenals alle fazantensoorten, hebben zij toch in gevangenschap, o.a. in den zoölogischen tuin in Londen, reeds meermalen eieren gelegd, waaruit ook jongen zijn verkregen. Sclater geeft op, dat zij twee eieren leggen en twee- of driemaal per jaar broeden. Dit geldt evenwel alleen van die, welke in gevangenschap leefden; 't is zeer waarschijnlijk, dat zij in den vrijen staat 8 a 9 of nog meer eieren leggen.

Jammer, dat deze vogels nog zoo zeldzaam en duur zijn, dat het niet gemakkelijk gaat ze in bezit te krijgen; en dit geldt ook van de overige, deels nog fraaiere soorten, van welke een onlangs in Cochin China ontdekte soort Polyp. Germaini, — Germains Spiegelpauw veel overeenkomst heeft met de hiervóór beschrevene, doch welker gevederte donkerder genuanceerd is, terwijl de groene, met roodachtig wit gezoomde oogen op rug- en staartdekveeren nog meer schitteren.

Een oudere soort van Sumatra, de pauwfazant met bronskleurige!! staart, heeft hierop geen oogen, terwijl de Napoleons pauwfazant Polyp. emphanes, Temm. waarschijnlijk van Borneo herkomstig, als het non plus ultra van kleurenpracht en teekening wordt geroemd. (Baldamus).