is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de voedering behoort natuurlijk ook het drinkwater. Steeds zuiver, helder r e g e nwater behoort tot de eerste levensbehoeften.

Men geve het water in een aarden of steenen pot; het water mag ijzerhoudend zijn; hiertoe legt men eeinge roestige spijkers in den drinkbak of men voege eenig ijzervitriool aan liet water toe.

Zooals wij reeds opmerkten, geeft de Heer Denning aan zijn jonge pauwen o. a. meelwormen en fijn gehakt groen, waaronder in de eerste plaats jonge brandnetels.

Tegen den legtijd in Mei zorge men, dat de hen voldoende kalk, gebroken eierschalen enz. ten dienste staan, deze zijn trouwens altijd noodig voor de spijsvertering. Men moet de hoeveelheid voeder regelen naar den eetlust der dieren; het laatste korreltje moet nog met smaak opgepikt worden. Wanneer de dieren vastzitten, mag groenvoeder en vleeschafval of ander dierlijk voeder vooral niet vergeten worden.

10. Waarde der Pauwen.

In vroegeren tijd had een paar pauwen een enorme waarde. Men kan dit zeer goed begrijpen, wanneer men de schoonheid der dieren in aanmerking neemt. De pauw toch is de prachtigste siervogel.

Wanneer hij zijn sleep radvormig uitspreidt, wordt jong en oud door zijn pracht overweldigd. In den tijd nu, dat de menschen van verre kwamen om pauwen te zien, kan men zich best verklaren, dat de prijs, dien men voor pauwen vroeg, veel hooger was dan tegenwoordig.

Claudius Aelianus (180 n. Chr.) vermeldt, dat een pauwhaan een waarde had van duizend Drachmen (p.m. f850).