is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Nadat gij Uw werelddeel verlaten hebt, zijt Gij op l w reis door ons land op gevaarlijke wegen gekomen, om 1 w

ondergang te vinden).

Op de volgende plaats, waar hij den kalkoen sprekend

invoert:

Gallinae in speciem me tellus barbara misit. Sic notus vobis indicus orbis erit.

(Mij, naar het schijnt van het geslacht des haans, heelt een barbaarsch land gezonden. Zoo zal U het Indische

werelddeel bekend worden).

Ook bij het tweede gerecht, bevindt zich de kalkoen

aau de spits van het gebraad:

Pulli indici.

Inter aves cicures, si quis me judice certat.

Palman, nee dubium est, indica casta erit.

(Jonge Indische hoenders).

(Onder het huisgevogelte zal, wanneer iemand tot beoordeelaar gekozen wordt, zonder twijfel de Indische soort den palm der overwinning verkrijgen).

Ook de bekende, Fransche schrijver Rabelais maakt van den kalkoen melding in het vierde boek van zijn, in het jaar 1553 verschenen: Pantagruelder Copz, poulles

et poulletz d'Inde.

In Italië moet de kalkoen al spoedig na de invoering in Europa gefokt zijn, want in het jaar 1557 bepaalde de llaad van Venetië, om de sterk toenemende weelde tegen te gaan, op wiens tafel „Indische Kalkoenen mochten voorkomen. Dertien jaar later verscheen een kookboek van Scappi, den kok van Paus Pius VI, waarin recepten tot het bereiden van kalkoenen voorkomen.