is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, de eieren te vinden, tenzij men acht slaat op den haan; deze toch houdt tijdens het leggen in de nabijheid de wacht.

Soms wordt ook aangeraden de Parelhoenders des morgens in den stal opgesloten te houden tot men aannemen kan, dat alle hennen gelegd hebben; dit duurt echter dikwijls zeer lang, zoodat men verstandiger doet, bij het begin van den legtijd de dieren vrij te laten rondloopen maar ze dan nauwkeurig gade te slaan.

Het nest bestaat uit een in den grond gekrabde, diepe kuil, welke met wat zachte stoften, halmen, bladeren enz. gestoffeerd wordt.

Leggen de wilde Parelhoenders, zooals wij gezien hebben, niet meer dan 10 a 12 eieren, de dieren in tammen staat leggen er veel meer. Gemiddeld kan men zelfs rekenen op 100 en meer eieren, als men tenminste de eieren telkens tot op één na wegneemt. Vindt uien een nest, waarin zich reeds verscheiden eieren bevinden, dan neme men er niet te veel op eens uit, wijl men anders groot gevaar loopt, dat de hennen dat nest verlaten om zoo mogelijk een nog meer verborgen nestplaats op te zoeken.

De hen legt veelal in den eersten tijd alle dagen en houdt met leggen aan tot laat in den zomer, zoodat de eieropbrengst dikwijls tot over de 100 stijgt. Eerst tegen Augustus wordt de hen broedsch, dat is natuurlijk te laat om nog kuikens op te fokken. Bovendien broedt zij alleen dan goed, wanneer zij een zelfgekozen nest heeft en wanneer dit zoo ligt, wat zelden zal voorkomen, dat de broedster voldoende tegen regen, dauw en .. . honden beschermd is.

Het is daarom aan te raden, de eieren door huishoenders of kalkoenhennen te laten uitbroeden en opkweeken. Men heeft dan ook nog liet voordeel, dat de kuikens zeer tam worden. De broedtijd duurt 26 of 27 dagen.