is toegevoegd aan uw favorieten.

Fazant, pauw, kalkoen en parelhoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook zijn de parelhoender», zoodra zij 3 u 4 maanden oud geworden zijn, zeer goedkoop te onderhouden, daar zij op hun strooptochten gedurende het grootste gedeelte van het jaar hun voornaamste voedsel zelf zoeken.

Voor den hoenderliefhebber mogen ook de onaangename eigenschappen, die de parel hoenders ongetwijfeld bezitten en die wij reeds hebben opgesomd, geen reden zijn, van de teelt dezer dieren af te zien. Want de parelhoenders bezitten naast de reeds genoemde, nuttige eigenschappen, ook nog die eigenschappen, welke tot de teelt opwekken ten opzichte der vederen. Deze bepaalt zich vooral tot het kweeken der zuivere parelteekening op lichten of donkeren grond, der juiste ontwikkeling van den helm en de uitwassen en bij het kuifparelhoen tot de ontwikkeling van een prachtigen kuif. Bovendien geeft het acclimatiseeren van nog niet in ons land bekende rassen, als het prachtige gier- of koningsparelhoen, aanleiding tot de teelt van parelhoenders.

Ook op het gebied der kruisingssport verdient het parelhoen zeer de aandacht; niet alleen, dat de verschillende rassen zich onderling paren, maar ook laten zich bastaarden kweeken met het huishoen, den kalkoen en den pauw. Deze bastaarden, die tot nog toe allen onvruchtbaar waren, munten uit door eigenaardige vormen, en door voortgezette proeven kan allicht een waardevol slachtgevogelte gekweekt worden, dat bij het opfokken minder moeilijkheden oplevert, dan de parelhoenders zelf.

Wij zijn van meening, dat in deze richting nog heel wat gedaan kan worden en bevelen ook hierom de parelhoenders in de aandacht der hoenderfokkers en lief heLbers ten zeerste aan.