is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den pas van den Grooten St. Bernhard naar liet dal van de Dora Baltea. Met dezen weg valt samen de grens tusschen de West- en de Centraal-Alpen.

Centraal- De Centraal-Alpen bevatten vele aan elkander Alpen, evenwijdige lengtedalen. De Penninische Alpen zijn grootendeels met eeuwige sneeuw en gletschers bedekt. De groep van de Monte Rosa (4640 M.) is eene tegenhangster van die van den Mont Blanc. De Simplonpas (2000 M.) is door Napoleon I van een' kunstweg voorzien. Ten N. van het Rhónedal strekken zich de veel bezochte, gletscherrijke Berner Alpen uit met toppen (Jungfrau, Mönch, Eiger, Finsteraarhorn), die ongeveer 4000 M. hoogte bereiken. Ten W. van het Vierwoudstrekennieer ligt de Pilatus, ten O. de Rigi. Onder den Gothardpas ligt de grootste tunnel der Aarde (14900 M. lang), waarlangs het spoorwegverkeer tusschen Zwitserland en Italië plaats heeft. Verder oostwaarts onderscheiden we de Ad ula Alpen, waar op den Rheinwaldhorn de Achter-Rijn ontspringt; de Bernina groep en de Splügenpas (2100 M.). Zuidwaarts liggen de Ortler Alpen, noordwaarts de AI ga li er Alpen, ten Z. waarvan de Arlbergtunnel (10270 M. lang), waardoor de spoorweggemeenschap tusschen het Inndal en Zwitserland. Door de Noordtirolsche KalkAlpen leiden passen naar het Inndal en den van ouds bekenden Brennerpas (1360 M.), waarover in de middeleeuwen de Indische waren door de Augsburgsche kooplieden van Venetië werden gehaald en nu een spoorweg Inn- en Etschdal (lnnsbruck en Brixen) verbindt. Deze spoorweg volgt van de Beiersche hoogvlakte af langs het Inndal tot Innsbruck en verder over den Brennerpas en langs het dal van den Eisack en daarna langs dat van de Etsch, de grenslijn tusschen de Centraal- en de Oost-Alpen.

Oost- De Oost-Alpen stijgen het hoogst in de Hohe Alpen. Tauern, met toppen tot 3800 M. Naar het O. worden de lengtedalen -breeder. I11 het ZO. neemt het lager wordende bergland in den Karst het karakter van kleine kalksteen-hoogvlakten aan met vele holen, ketelvormige dalen en verdwijnende rivieren. Dit gedeelte hangt samen met de