is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoodat bij hoogen stand het water Noord-Brabant ten Z. van den Maasdijk en ten N. van de hoogere zandgronden kan binnenstroomen. Westwaarts gaande, stroomt dan dit ondiepe, maar breede water (Beersche Maas) naar een' overlaat in den rechter Diezedijk, om bij Crèvecoerop de Maas te worden geloosd. Wanneer dit echter door te hoogen stand van het Maaswater 'niet kan geschieden, loopt het Beersche-Maaswater ten Z. van 's-Hertogenbosch 0111 en tracht over den Bokhovenschen overlaat op de Maas te komen. Kan dit ook niet, dan gaat het over den Baardwijkschen overlaat de Langstraat binnen en vloeit tusschen dijken door, als 't ware eene verbreede bedding van het Oude Maasje, naar den Am er en in 't Hollandsch diep.

Men wil nu evenwel de Maas bij Hedikhuizen afsluiten (dam met schutsluizen) en graaft een Nieuwen Maasmond ongeveer langs het oude Maasje. Daardoor zal de vereenigmg van Maas en Waal bij Loevestein ophouden en de Maas voldoende snellere afstrooming verkrijgen, liet gevaar voor doorbraak worden verminderd en zullen althans enkele overlaten kunnen worden gedicht.

Omdat de Maas in Limburg boven Venloo slecht bevaarbaar is, heeft men de Zuidwillemsvaart gegraven, die bij Maastricht uit de Maas gevoed wordt en natuurlijk tusschen de hoofdstad van Liniburg en de ruim 40 M. lager gelegene hoofdstad van Noord-Brabant vele schutsluizen bezit.

i/, van Noord-Brabants bodem ligt woest. Meer dan 1/4 ook is voor landbouw in gebruik; 1/3 als wei- of hooiland. Rogge, boekweit, haver zijn de hoofdproducten; verbouw van hop. De Langstraat is voor hooibouw in gebruik. De fabrieksnijverheid is aanzienlijk, vooral die in wol en linnen (Tilburg, Eindhoven, Geldrop, Vechel, Bokstel); in leder (dorpen aan de Langstraat: Raamsdonk, Waspik, Kapelle, Waalwijk, Baardwijk; in tabak (Eindhoven, Valkenswaard) en in

suikerpenen (in 't W.).

Aan den spoorweg: Bergen-op-Zoom (14000 1.) met ansjovisvangst, verwerking van suikerpenen, handel in hout en schors; Rozendaal (14000 i.), een handeldrijvend en industriëel kruispunt van spoorwegen; Breda (26000 i.), in mooie omgeving, met de Militaire Academie; bierbrouwerijen,