is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teelt van aardbeien en frambozen in den omtrek; Tilburg (4,000 i.), de volkrijkste stad der provincie, met vele wolfabrieken, fabrieken voor werktuigen en leerlooierijen. De hoofdstad 's-Hertogenbosch (31 000 i.), met de fraaie St-Janskerk, heeft drukke markten en nijverheid. Verder 111 de Meierij liggen St-Wichielsgèste! (gèstel = buurt) met een doofstommeninstituut; Eindhoven en Helmond (11 000 1.). waar, evenals

in den omtrek, veel nijverheid is.

In 't W. hebben Oudenbosch, Zevenbergen en Geertruidenberg wortelsuikerfabr.; bij Moerdijk is de langste spoorwegbrug van Nederland.

TI Limburg is in t Z. een schoon, vn, hoog hcuvrt-

hnd (tot 320 M.), eigenlijk eene hooge golvende vlakte, waarin

de Geul met hare zijtakken schilderachtige dalen heeft uitgeslepen. De rotsgrond komt hier en daar aan de oppervlakte, doch is grootendeels met eene vruchtbare grondsoort hier Liniburgsche klei geheeten, bedekt. Op enkele plaatsen (de St.Pietersberg, Valkenberg) wordt bouwsteen uit den grond irehaald Bij Kerkrade en Heerlen wordt steenkool gedolven. Het midden van N. Limburg heeft een'zandbodem waarop op de Noordbrabantsche grens hoogveen ligt. In N.-Brabant c l imburg wordt veel veen tot turfstrooisel verwerkt By Weerd maakt men paardendekens etc. van turfvezels De Maas stroom tot Roermond met vrij sterk verval langs hooge oevers; vv.j weten reeds, dat deze rivier boven Ven 100 in ons land vooi

de scheepvaart niet veel beteekent.

Landbouw is in Limburg de hoofdbezigheid; in t Z. verbouwt men uitmuntende tarwe en haver, op het zand mees rogge. In Zuid-Limburg zijn groote boomgaarden. Aan veete wordt ook veel gedaan. Van meer belang dan de handel is de „ijverheid, vooral in 't Z; Maastricht fabriceert glas, aardewerk, papier; Roermond en Vaals verwerken wol, bier is hier de volksdrank en wordt bijkans overal gebrouwen. 11 Limburg wordt nogal gedaan aai, het vervaardigen van beelden 111

hout voor de kerken etc.

Het nijvere Maastricht (= overtochtsplaats over de Maas; 34 000 i.), de hoofdstad, ligt aan den voet van den St.-l ïetei sberg. I11