is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze stad, waar men eene hoogeschool, het observatorium van 't Meterologisch Instituut, de Munt, de veeartsenijschool en een gesticht voor ooglijders vindt, is de belangrijkste plaats der provincie in industrieel opzicht: werkplaatsen voor de spoorwegen, fabriek voor stoomwerktuigen, tabaksfabrieken. Over de Bildt leidt de tramweg langs Zeist (stichting van de Moravische broeders, industrie voor geweven stoffen), Rijzenburg met een aartsbisschoppelijk seminarium, Driebergen, Amerongen, alle op de westelijke helling van den heuvelrug gelegen, naar Renen, evenals Wijk-bij-Duurstede een oud stadje. Amersfoort (iqooo i.) heeft eene tapijtfabriek en industrie van eene katoenen stof, Amersfoortsch geheeten. Soest (Soestdijk) en Haarn hebben mooie omstreken. Ven en daal heeft katoen- en wolfabrieken. Vreeswijk heeft vertier door de scheepvaart; Jutfaas heeft steen- en pannenbakkerij, IJselstein en de dorpen langs de Lek drijven handel in hoepels en wilgen teenen. Maarsen, Kreukelen, Loenen, Vreeland liggen in eene mooie, rustige streek langs de Vecht.

§ 3^. Overijsel. liet O. en midden van Overijsel (Twente en Salland) ligt tamelijk hoog en watert grootendeels op natuurlijke wijze langs de bochtige Vecht op het Zwartewater af. De bodem is daar grootendeels zand; de heuvelrij van Salland bestaat uit grint Langs de beken ligt beekklei, langs IJsel en Zwartewater rivierklei; het Kampereiland is zeeklei. I it de Overijselsche zoowel als uit de Geldersche beekklei wordt ijzeroer gedolven. In 't N. en NO. ligt hoogveen, dat reeds ten deele is vergraven. Dedemsvaart is dan ook eene jongere, Friezenveen eene oude veenkolonie.

1 let NW. van Overijsel (Vollenhove) is grootendeels laagveen met door uitvening ontstane en door afslag grooter geworden plassen. Hier ligt Giethoorn, eene oude veenkolonie, waar het verkeer uitsluitend te water plaats heeft. Dit is polderland. IJsel (Keteldiep) en Zwartewater (Zwolsche diep) monden hier tusschen dammen door in zee uit. Vóór de kust ligt het lage Schokland, vroeger door visschers bewoond.

De rivieren en kanalen op de kaart na te gaan.

In 't W. meest veeteelt en hooibouw. Van het bouwland zijn