is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rogge en boekweit hoofdprodukten. In de streken van Olst en Wije houdt men vele varkens (uitvoer van hammen en worst). Vrij groote uitgestrektheden liggen nog woest.

De Zuiderzeestadjes en Kampen doen aan vischvangst.

De ligging tusschen het N. en het midden des lands, alsook tusschen Holland en Duitschland, en de levendige industrie, hebben een vrij aanzienlijken handel doen ontstaan, die niet weinig wordt gevoed door de katoennijverheid van Twente, welke zoowel voor tropisch Azië en Afrika als voor het vaderland werkt. Langs den IJsel zijn vele steenbakkerijen. Zwolle heeft ijzerfabr., Kampen (20000 i.) werkt in tabak, Deventer heeft ijzerindustrie, tapijtfabr. en koekbakkerijen. In t NW. (Blokzijl en Genemuiden) worden matten vervaardigd. Zwartsluis heeft kalkovens en turfhandel; Hasselt heeft eveneens kalkovens.

Zwolle (31 000 i), de nette hoofdstad, ligt aan de samenkomst van water- en landwegen, heeft drukke markten, meest binnenlandschen handel en nijverheid. Het oude Deventer (2Ó000 i.) met drukke markten, is de tweede stad. Rijsen heeft jute-fabr., Goor drukke paardenmarkten. Al 111 el00 (10000 i.), Hengeloo (15000 i.), Enschede (24000 i.), O ld en zaal, Oot 111 ars 11111 zijn fabrieksstadjes, waar vooral katoen wordt vervaardigd en geverfd. Friezenveen heeft handel in linnen (ten deele nog huisvlijt) en tuinzaden. Enschede heeft eene industrieschool. De Twentsche huisvlijt, die zich vooral bezighield met het weven van linnen, is na de scheiding van ons land van Belgie als fabrieksindustrie zich met uitstekend gevolg op de verwerking van katoen gaan toeleggen. Hardenberg en Gramsbergen zijn landstadjes. Steenwijk en Kuinre hebben nog al drukke markten.

§ 36. Drente is door zijne afgeslotenheid eerst laat tot ontwikkeling gekomen. De vooruitgang staat hier in nauw verband tot de vervening en de ontginning der heidevelden.

Drente helt van het midden (Ellerstveld) naar de kanten af (de richting der stroompjes!). Langs de beekjes liggen, te midden van de zand- en grintgronden, waaruit Drente grootendeels bestaat, vochtige strooken grond, die als wejland voor runderen worden gebruikt.