is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsmede de Zuidrussische hoogten, de laagvlakte eenigermate af. De rivieren, als de Duna (naar het W.), de Dnjestr, de Dnjepr en de Don (alle naar het Z.), welke door een'van deze ruggen breken, lijden aan stroomversnellingen en verzandende mondingen. Voor 't overige wordt de periode van bruikbaarheid bij de Russische rivieren sterk verkort door den langdurigen winter, dien liet vastlandsklimaat \an (Oost-Europa met zich brengt. Toch bewijzen de rivieren in Rusland groote diensten aan 't verkeer, ook al, doordien zij op vele plaatsen in dit uitgestrekte rijk door kanalen met elkaar verbonden zijn. Het meest bevaren wordt de Wol ga, de grootste rivier van Europa, die, ook door tusschenkomst van zijne groote bijrivieren,'de Oka (r.) en de Karna (1.), het houtrijke noorden, het korenrijke midden (Zwarte Aarde), het metaalrijke oosten (Oeral) en het vee- en zoutrijke zuiden (de Zuidrussische en de Kaspische steppen) met elkaar in gemeenschap brengt. Bij Kazan, waar de rivier van hoofdrichting verandert, en verder naar hét Z., stroomt de Wolga langs den zoogenaamden Bergoever (r.) Aan den anderen kant strekt zich de lage, vlakke Weideoever uit. De Wolga mondt uit bij Astrakan in de afgesloten Kaspische zee, wat eene zeer nadeelige omstandigheid is. Reeds bij Twer wordt de Wolga bevaarbaar. De grensrivier de Oeral is van ondergeschikt belang.

Rusland is veel meer een land voor landbouw en veeteelt dan voor fabrieksnijverheid. De laatste heeft in deze eeuw geen onbelangrijken steun verkregen door de kolenbekkens van de Donetz, bij Moskou e.a., en door den in belangrijkheid steeds toenemenden invoer van huiden, katoen en andere voortbrengselen uit Russisch Azië.

De tsaar of keizer van Rusland is onbeperkt alleenheerscher over zijne onderdanen en tevens hoofd der Grieksch katholieke kerk.

In 't N. is Archangel de voornaamste handelsstad (houten koren). Minder last hebben van den langdurigen winter, maar toch nog altijd zijn daardoor belemmerd de havens van de Oostzee, waar ook koren en hout, en verder lijnzaad de hoofdartikelen van uitvoer zijn: St-Petersburg (1.3 mill. i.), de ruim ge-