is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwde, door Peter den Grooten gestichte nieuwe hoofdstad, eerste handels- en tweede fabrieksstad, gelegen aan de westzijde des rijks, waar de Finsche golf diep in het land opdringt en het korenrijke oudrussische centrum nadert, waarmede het langs de Newa en verder langs rivieren en kanalen in gemeenschap staat; verder Riga (280000 i), aan de Dunamonding. I11 het Njemengebied de handelsstad Wilna (160000 1.). Aan de Weichsel ligt Warschau (640000 i.), de hoofdstad van het vroeger onafhankelijke Polen, de derde stad des rijks. De kolen van een bekken, dat zich op de grenzen van Silezië, Rusland en Oostenrijk bevindt, voeden hier de katoen- en wolnijverheid van Lods (315000 i.). Ten W. van den Dnjestr Kiesjinew (110000 i.). Aan de Zwarte zee de jonge stad Odessa (400000 i.), de belangrijkste korenuitvoerhaven in het zuiden; Nikolajew, eene oorlogshaven, Taganrog aan de ondiepe zee van Azow. Aan den Dnjepr Kijew (250000), eene stad met vele kerken en kloosters. Tusschen Dnjepr en Don Charkow (170000 i.) met veel handel in paarden, wol en koren. In het Wolgagebied Moskou (1 mill. i.), de oude en ten deele ouderwetsche, kerken- en kloosterrijke hoofdstad, rondom het uitgestrekte Kremlin (= burcht) gebouwd, de eerste fabrieks- en tweede handelsstad in het midden van Rusland; Niezjnii Nowgorod, waar groote missen worden gehouden; Kazan (130000) met reeds ten deele een Aziatisch voorkomen; Perm aan de Kania, door een' spoorweg met Jekaterinenburg, dat in de nabijheid der mijnen ligt, verbonden. Aan den mond van den Wolga, en tevens aan de afgesloten Kaspische zee, Astrakan (110000 i.)

G. ZUID-EUROPA.

§ 47. De koninkrijken Spanje en Portugal beslaan, met het kleine republiekje Andorra, in de Pyreneeën gelegen, het geheele Pyreneesche schiereiland.

Bovendien behooren tot Spanje nog de Pithyusen en de Balearen. Portugal is 2-/;r, Spanje wel 15 maal zoo groot als Nederland: daarentegen komt de bevolking van Portugal in