is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

danellen (Hellcspont), de zee van Marniora en de straat van Konstantinopel (Bosporus) van Azië gescheiden.

Ook het Balkanschiereiland is grootendeels hoogland. In de westhelft, in Bosnië, Hercegóvina (Herizegówina), Montenegro, een deel van Servië, in Albanië en Griekenland is het hoogland meest Karstgebergte, met vele grotten, verdwijnende rivieren en gesloten dalen. Op Turksch gebied vinden we hier o. a. den Sar-dagh <sjar-dagh); in het eigenlijke schiereiland, ten Z. van het gedeelte, waar de golf van Saloniki binnendringt, vinden we vele namen, die in de geschiedenis en de mythologie van het oude Griekenland voorkomen, als Olympus, Pindus, Parnassus, pas van Thermopylae e. a. In de oosthelft zijn de hooggebergten de Balkan (met den Sipka-pas, Sjipka-pas) en de Despoto-dagh. Deze twee sluiten, met een veel lager gebergte langs de Zwarte zee, het bekken van de Maritza in. Ten N. van den Balkan zijn klimaat en plantengroei Oosteuropeesch; ten Z. van dit gebergte krijgt het landschap reeds een Zuideuropeesch karakter.

Langs den noordrand van het bergland loopt de Donau en zijne bijrivier de Sau of Save. Nadat de Donau door de rij van rotsen is gebroken, waarvan de IJzeren poort bij Orsowade laatste is, stroomt hij langs den zuidrand der Walachijsche of Beneden-Donaulaagvlakte naar het O., maar wendt zich, vóór hij met eene delta in de Zwarte zee uitmondt, naar het N., om den hoogeren schraalbevolkten steppebodem van de Dobrudza (Dobroedsja) heen. De Soelina is van de drie Donaumonden die, welke voor het verkeer wordt gebruikt. De Walachijsche laagvlakte wordt aan de noordzijde begrensd door de Transsy 1 vanische Alpen. Van het N. komen de Aloeta, de Sereth en de Pruth in den Donau uitstroomen.

De rivieren van het Balkanschiereiland, buiten het Donaugebied, als de Maritza, de Stroema, de Vardar, de Salambria, hebben des zomers armoede aan, des winters menigmaal overvloed van water.

Landbouw is in het Balkanschiereiland eene hoofdbezigheid. In de Walachijsche laagvlakte wordt veel koren verbouwd; Galatz en Braïla zijn hier belangrijke korenhavens. Ten Z.