is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Balkan, in het Maritzagebied, worden rozen gekweekt voor de destillatie van rozenolie. In de bergstreken houdt men vele geiten, die aan de bosschen veel kwaad doen. In het Z. worden krenten en wijn gekweekt.

De bevolking is naar taal, geloot' en afstamming zeer gemengd. De Mohammedaansche Turken zijn slechts gering in aantal. De Roemeniërs zijn Romanen. Verder is de bevolking, behalve de Grieken, die Griekenland alsook de kuststreken langs de Egeesche zee bewonen, grootendeels Slavisch.

y Het schiereiland bevat vele staten. In het N.O. ligt liet koninkrijk Roemenië, met Boekarest (280000 i.) als hoofdstad. Jasi ligt noordelijker. Op den moerassigen linker Donauoever liggen buiten de korenhavens Galatz en Braila geene steden van belang. Op den hoogeren rechter Donauoever daarentegen, in het vorstendom Boelgarije, waartoe tegenwoordig ook Oost-Roem el i ë met de hoofdstad Philippopel, behoort, ligt eene rij van voormalige vestingen: Nikopoli Silistra. Hoofdstad van Boelgarije is Sofia. Boergas is de haven van Oost-Roemelië. Het koninkrijk Servië is grootendeels Morawagebied; hoofdstad is Belgrado. Bosnië en Hercegóvina (Hertiegówina) met de stad Sarajevo, staan onder Oostenrijksch beheer. Het vorstendommetje Montenegro, met de hoofdplaats Cetinje (Tsettienje) is een ruw bergland met eene arme, oorlogzuchtige bevolking. Een deel van het oude Thracië, verder het oude Macedonië en het bergland der strijdlustige Albaneezen, vormen het Turksche keizerrijk. De prachtig gelegen handeldrijvende hoofdstad Konstantinopel (1.1 mill. i.) aan den Bosporus, Adrianopel en de handelsstad Saloniki (100000 i.) zijn tegenwoordig door spoorwegen (punt van splitsing bij Nis (Niesj) in Servië) met Middel-Europa verbonden. Aan de straat der Dardanellen ligt Gallipoli, in zuidelijk Albanië Joannina. De spoorwegen van het koninkrijk Griekenland zijn nog niet met het Europeesche spoorwegnet verbonden. De handeldrijvende hoofdstad Athene (110000 i.) heeft vele herinneringen, aan de grootheid van het oude Griekenland. Het kanaal door de landengte van Korinthe snijdt den weg om kaap Matapan af. Patras in het W. en Hermo-