is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woestijn. Langs de Roode zee, ten O. van het Nijldal, wordt de hodeni weder hooger: het zoogenaamde Arabische woestijn plateau. De oasen in de woestijn liggen lager dan de omgeving. Zij hebben haar ontstaan te danken aan de aanwezigheid van bronnen. Hare ligging bepaalt de richting der karavaanwegen.

De Soedan, ten Z. van de Sahara, is in de westhelït hoog. In 't midden is zij lager; het centrum van de Middel- of Lage Soedan is het Tsaadmeer. Hooger is weer de OostSoedan, die tot het Nijlgebied behoort. Ten W. van de West-Soedan ligt Senegambië.

Als afzonderlijke natuurlijke afdeeling van Afrika moet verder de kuststreek van Guinea worden genoemd, n.1. Opper- en Neder-Guinea, die in den hoek, waar zich het Kameroengebergte verheft, bij elkander komen.

Bij Massaoea aan de Roode zee begint een uitgestrekt hoogland met het woeste Abbessinische hoogland. Op den oostrand verheffen zich in de aequatoriale streek de hoogste bergen van Afrika, de Kenia en de Kilima-Ndzjaro (± 6000 M.) en op den westrand bereikt de Roewenzori ± 5500 M. Dit groote Oostafrikaansche hoogland strekt zich zuidwaarts uit tot het Zambesidal. I let is rijk aan nieren.

Van het Oostafrikaansche hoogland loopen op 50 N.- en 120 ZB. waterscheidende hoogten naar het W., die het Kon gobekken insluiten.

Ten Z. van 120 ZB. ligt het Zuidafrikaansche hoogland, dat trapvormig van de kust naar het binnenland oploopt. De randen zijn dus bergachtig. Het hoogst is hier het Drakengebergte. Het binnenland is een steppe- en woestijngebied, de Kalahari.

§ 68. Rivieren. De Afrikaansche rivieren hebben, daar nergens in het werelddeel de regen eenigszins gelijkmatig over de verschillende maanden van het jaar is verdeeld, en eeuwige sneeuw slechts op enkele der allerhoogste toppen wordt gevonden, in de verschillende tijden des jaars eene zeer afwisselende waterhoeveelheid. Dit zou de bevaarbaarheid van de grootste onder haar, als den Nijl, den Niger, den Kongo, den