is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral voor veeteelt Australië een uitmuntend geschikt land is; maar ook voor landbouw was menige streek wel te gebruiken. Toen omstreeks het midden dezer eeuw in het zuiden van Australië veel goud werd ontdekt, hield men op strafkolonisten te zenden. Weldra ontwikkelden zich de koloniën Victoria en Nieuw-Zuid-Wales buitengewoon snel, en met de ontdekking van rijke kopermijnen volgde weldra de kolonie Zuid-Australië. Ook Queensland bleek mineralen, o. a. kolen en goud te bezitten. West-Australië ontwikkelde zich langzamer; in den laatsten tijd is ook daar goud ontdekt. Tegenwoordig is Australië het eerste wolland der Aarde.

De Australische steden hebben hetzelfde karakter als die der Vereenigde Staten van Amerika.

Melbourne telt, met de voorsteden, reeds 470000 inwoners; daarop volgt Sydney, met 430000, dan Ad el at de, met 150000 en Brisbane met 110000 i.

Tasmanië Zoowel Tasmanië als Nieuw-Zeeland zijn over Nieuw-Zee- Australië reeds met het Europeesch-Aziatische teleland. graaflijnnet verbonden. Nieuw-Zeelands Noordeiland is buitengewoon rijk aan allerlei vulkanische verschijnselen. Nieuw-Zeeland levert vele voortbrengselen: koren, Nieuwzeelandsch vlas, wol, goud en kolen.

Nieuw-Caledonië is eene Fransche strafkolonie. N.- ale oni . jyjieuw-Guinea's westhelft behoort aan Neder-

N.-Guinea. |a]Uj. jiet NO., Keizer-Wilhelmsland, is eene Duitsche, het ZO. is eene Britsche bezitting.

§ 85. Oceanië. Sommige eilanden in den Grooten oceaan zijn vulkanisch, andere zijn door koraaldieren gevormd; vele zijn door koraalriffen omgeven en ten gevolge van de daardoor veroorzaakte branding moeilijk te naderen.

De jacht op den cachelot of potvisch, het zoeken naar guano of vogelmest, die op vele kleine eilanden tusschen de keerkringen voorkomt, en de drukke scheepvaart op Australië hebben gemaakt, dat de duizenden eilanden in den Grooten oceaan betrekkelijk snel zijn ontdekt. Op vele daarvan, die of als aanlegplaatsen voor de schepen, öf 0111 hunne producten veel door Europeesche en Amerikaansche zeevaarders worden bezocht, zijn