is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Finsteraarhorn, alle ± 4000 M.; (zie plaat »Berner Oberland", p. 14 ie Lkr.) hebben geene passen van belang. Op de zuidhelling hangt de grootste Alpengletscher af, de Aletschgletscher,

Zwitserland is een hoogland, voor een groot deel bergland, waar de temperatuur èn naar de hoogte van den bodem èn naar de richting der dalen zeer kan verschillen. De naar het Z. opene Alpendalen hebben zeer hooge zomertentperaturen; aan de andere zijde van den scheidenden bergkam daalt de watertemperatuur wel eens tot 30°. De regenhoeveelheid is over 't geheel wel aanzienlijk, maar toch kan zij in dalen, die, als Wallis en Engadin, voor de meest heerschende zuidwestenwinden vrij gesloten zijn, ver beneden het gemiddelde blijven. In vele, vooral in de naar het N\V. of N. open liggende dalen, waait soms de Föhn, een droge, warme wind, die met kracht van den Alpenkam neerkomt en de sneeuw doet smelten.

Als voorraadmagazijn van sneeuw en ijs is Zwitserland voor Rijn-, Rhóne-, Donau- en Pogebied allerbelangrijkst. De rivieren in Zwitserland zelf beteekenen door haar groot verval weinig voor 't verkeer. Van meer belang, als landwegen, zijn de dalen. Waar deze op de hoogvlakte uitmonden, liggen dikwijls meren, zoowel aan de noord- als aan de zuidzijde. Op de beschutte oevers van deze meren, die tot vischvangst en een gemakkelijk verkeer uitlokten, is de bevolking vrij dicht Aan het Bodenmeer liggen Bregenz (Oostenr.), Lindau, Friedrichshafen en Constanz (Duitschland), Romanshorn (Zwitserl.) Aan het benedeneinde van het Zürichermeer de stad Ziirich (170000 i.), eerste handelsstad, met veel katoenen zijdeindustrie en bekende inrichtingen voor onderwijs. Waar de Re 11 ss het Vierwoudstrekenmeer verlaat, ligt Luzern, evenals Thun en Interlaken, aan en bij de meren van Thun en Brienz (Aar), het uitgangspunt van vele touristen. Aan het meer van Genève het schoon gelegen, druk bezochte Lausanne en, waar de Rhöne het meer verlaat, Genève (bijna 100000 i.), met horlogerie en juweliersarbeid. Genève ligt in eene poort van gemeenschap met Zuid-Frankrijk, zooals Bazel (110000 i.), waar de Rijn het land verlaat, het punt bos, Leerb. L. en V., 4e druk. 8