is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Twente worden steenen gebakken van eene oudere leemsoort, die zich hier over eene groote uitgestrektheid in den ondergrond uitstrekt. In Twente ontwikkelde zich eene linnenindustrie, die langen tijd huisvlijt bleef. Later kwamen katoen fabrieken hiervoor in de plaats. In Friezenveen wordt I ook nog linnen geweven. Tegenwoordig is de Twentsche katoenindustrie, die voor een goed deel voor onze overzeesche bezittingen en voor liet Kongogebied werkt, en waarnaast zich juteverwerking (Rijsen) heeft ontwikkeld, zeer belangrijk. Enschede heeft een dertigtal katoenfabrieken, Almeloo een tiental, Hengeloo vijf, Borne, Nijverdal, Oldenzaal, Lonneker e. a. hebben er ook. In Twente verrezen ook ijzerfabrieken (Hengeloo) katoendrukkerijen en ververijen (Almeloo). Bij het Twentsche industriegebied sluit zich dat van de graafschap Zutfen aan.

De Vel uwe is veel boschrijker dan de noordelijke zand-en grintstreken; brandhout en schors zijn er handelsartikelen. De landbouw levert er schrale oogsten. De tabaksbouw op de randen is in de laatste jaren bijna te niet gegaan. Sommige Veluwsche beekjes brachten papiermolens in beweging; de meeste hiervan zijn tegenwoordig als bleekerijen in gebruik of hebben de toevlucht genomen tot stoomkracht. De Veluwezoom trekt, evenals het Gooiland, waar tapijten worden vervaardigd, des zomers, door de schoone natuur, vele bezoekers.

Ten Z. van de Maas is Tilburg het centrum van een industriedistrict geworden, en wel hoofdzakelijk voor wolbewerking. Verder wordt er ook gedaan aan de vervaardiging van stoomwerktuigen en aan leerlooierij en het vervaardigen van schoeisel (het laatste vooral in de Langstraat). Eindhoven fabriceert sigaren en heeft, evenals de omtrek, weverijen. De stadjes op den westrand van de Noordbrabantsche zandgronden hebben suikerindustrie (suikerpenenteelt op de aangrenzende kleilanden).

De steenkoolontginning van Zuid-Limburg gaat eene betere toekomst te gemoet. De Maastrichtsche bouwsteen is eene soort van krijtsteen. Het löss van Zuid-Limburg is zeer vruchtbaar en levert uitmuntende tarwe. In het Geuldal en bij Breda wordt