is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en waai bij het directe spoorverbinding met de Kanaalsteden heeft gevoegd, zoodat deze meer of minder hare voorhavens zijn geworden, zijn nog altijd onovertroffen. Verschillende plaatsen in den omtrek staan op het punt bij de zich steeds uitbreidende hoofdstad te worden ingelijfd, zooals reeds vóór 300 jaar Westmi nster met Londen werd vereenigd. De verschillende deelen van Londen dragen een ongelijk karakter. De City, het oudste deel der stad, wordt al meer eene wijk voor kantoren; het deftige Westend is de zetel van het hof, den hoogen adel en de volksvertegenwoordiging; het Eastend met zijne reusachtige dokken is de eigenlijke handelsstad; de industriewijken liggen aan de noord- en noordoostzijde van de City.

Greenwich met eene beroemde sterrenwacht. Woolwich met kolossale geschutgieterij, een arsenaal en scheepstimmerwerven. Chattam is eene oorlogshaven. Windsor heeft een koninklijk kasteel met park.

Aan de zuidkust: Dover met overvaart naar Calais; Brighton (120000 i.) handels- en badplaats; Portsmouth (ïgoooo i.), groote handels- en oorlogshaven met de grootste scheepstimmerwerven en de kolossale reede van Spithead; Southampton, uitgangspunt voor de stoombootvaart op buiteneuropeesche havens; Plymouth (met Devonport), de tweede oorlogshaven.

Bij 't Verkeerde Kanaal de handels- en fabriekstad Bristol (330000 i.), welker handel een tijdlang ternauwernood bij dien van Londen behoefde achter te staan; maar de rang van eerste handelsstad op Amerika werd haar ontnomen door Liverpool, dat een krachtigen steun vond in de natuurlijke rijkdommen van de omgeving (kool en ijzer), die eene industrie tot bloei deden komen, welke den handel op Amerika met onweerstaanbare kracht tot zich trok.

In Zuid-Wales Merthyr Tydfill (ijzerindustrie), Swansea (95000 i., de eerste koperindustriestad der Aarde), Cardiff (160000 i.), dat zijn snellen bloei aan den reusachtigen kolenuitvoer dankt. In het ZW. van Wales dringt de Milfordhaven, waaraan Pembroke, met scheepstimmerwerven, diep in het land op.

In de industriestreken van Middel-Engeland: Birmingham