is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/uidcn des lands opdringende Christianiafjord, naar Lhristiania (220000 i.), de tegenwoordige hoofdstad, die schilderachtig in eene betrekkelijk vruchtbare streek is gelegen en weikei handel dien van Drontheim zoowel als dien van Bergen overtreft. Niet ver verwijderd liggen Frederiksstad en Drammen, de derde en de vierde handelsstad des rijks, Tönsberg, Laurvig, Skiën e. a., alle met uitvoer van hout. De tweede handelsstad is Bergen (70000 i.), met eene uitmuntende haven, de eerste uitvoerplaats van visch. Ook Stavanger voert veel visch uit. De noordelijker gelegen steden zijn slechts klein: rromsö, waar nog een gymnasium is, Hammerfest, de noordelijkste stad der Aarde op 70° 40 NB., waar alles naar levertraan ruikt.

Op Zwedens oostkust steekt een stomp schiereiland uit, waarin ten meer, loodrecht op de kustlijn, het land diep binnendringt. Dit meer, het Malarmeer, de grootste fjord van Zweden, heeft eene omgeving, die door vruchtbaarheid, hout-en metaalrijkdom tot bewoning uitlokte. Hier ontwikkelde zich handel en scheepvaart; hier is de kern van het volk en den staat dei Zweden; hier stonden de zetels van priesters en vorsten te Upsala en Sigtuna; hier, waar het vaarwater zich vernauwt, 0111 naar de zeezijde zich weer trompetvorinig te verbreeden, ontstond Stokholm, in schilderachtige ligging op eilandjes en schiereilanden, op rotsen en in de vlakte. Stokholm (300000 i.) is eene belangrijke handelsstad, die evenwel de nadeelen van een ongunstig klimaat ondervindt en dan ook des winters voor haren handelden landweg naar Göteborg of Gotenburg (130000 i.) kiest, Zwedens tweede handelsstad, welker haven bijna altijd vrij van ijs is. Gotenburg is tevens eene belangrijke fabriekstad. Trollhattan (kanaal!) heeft vele houtzaagmolens. Norrköping heeft vele fabrieken voor katoenen en wollen stoffen en scheepstimmerwerven. Jönköping aan het Vettermeer (Weuermeer) is eveneens eene industrieplaats (lucifers!). Karlskrona is Zwedens eerste oorlogshaven. Malmö (60000 i.) heeft de mededinging met Kopenhagen sedert de middeleeuwen moeten opgeven.

Ten N. van Stokholm is Gefle de uitvoerplaats van de belangrijkste mijnstreken; Sundsvall en Hernösand zijn belangrijke plaatsen voor houtbewerking en houtuitvoer.