is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begonnen de moeilijkheden eerst recht. Daardoor kwam het dan ook, dat de Grieken zoo lang verschillende staatjes bleven vormen, die slechts op één terrein elkander ontmoetten: op de zee, die allen verbond. De Grieken zijn te allen tijde een kustvolk geweest en zijn het nog. Buiten het eigenlijke Griekenland bewonen zij alleen de kusten van Macedonië, I hracië en Klein-Azië.

Het tegenwoordige Griekenland omvat rhessalië, de oosthelft van Epi'rus, Hellas den Peloponnesus, Eubea, de Noordelijke Sporaden, de Cykladen en de Ionische eilanden. Teelt van zuidvruchten, vooral van krenten en wijn, veeteelt (veel geiten) en in de kuststreken en op de eilanden scheepvaart en vischvangst, ook sponsvisscherij, zijn de hoofdbezigheden. De hoofdstad Athene (110000 i.) trekt nog wel meest de aandacht door hare geschiedenis, die aan de ruïnen van den Akropolis leven en beteekenis schenken, maar de handel, welke het oude Athene haren bloei gaf, is in de haven Piraeus, voor een deel althans, teruggekeerd. In Thessalië ligt Larissa met eenige nijverheid. Op Morea is Patras, met uitvoer van krenten, de belangrijkste stad. Sparta herinnert alleen nog in den naam aan zijn alouden naamgenoot. De heerlijkheid van Korinthe is verdwenen ; een kanaal doorsnijdt nu de landengte. Op het eiland Syra ligt de handelsstad Hermopolis. Het eiland Santorino is van vulkanischen oorsprong. De Jonische eilanden, met hun heerlijk klimaat, zijn goed bebouwd; zij leveren vooral krenten (Zante),

zuidvruchten, olie en wijn.

Hot Europeesche deel van liet keizerrijk Turkije is Turkije. jiee| waj ingekrompen en omvat tegenwoordig nog slechts de zuidelijke helft van het oude Thracië en Macedonië, verder Albanië en de westhelft van Epi'rus, alsmede eenige eilanden in de Egeesche zee. Kreta staat onder Turksche suzereiniteit, maar wordt geregeerd door een (Griekschen) vorst. Aan den Bosporus, op heuvelen gebouwd, zetelt de schoone stad Konstantinopel (1.1 mill. i.) aan den Gouden Hoorn, op de grens van twee werelddeelen. Door hare ligging is zij de haven voor de beneden-Donaulanden, voor Zuid-