is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indië, Ceylon, Neder- en Opper-Birma, enkele punten op Malaka, tie eilanden Singapoer en Hong-kong, de Chineesche haven Wei-hai-wei, noordelijk Börneo en eenige groepen van kleine eilanden meer of minder rechtstreeks onder

zijne heerschappij.

Voor-lndië bestaat uit de lndus-Gangesvlakte en het hoogland van Dekan. Rijst is overal hoofdvoedsel der bevolking; verder is de opbrengst aan katoen, indigo, thee, suiker, opium, jute, koffie, alsook, in het koudere jaargetijde, aan tarwe, zoo groot, dat deze streken altijd aan bewoners van minder gezegende deelen der Aarde een begeerlijk bezit hebben toegeschenen. Dekan leverde daarbij voorheen veel diamanten, terwijl de aanwezigheid van steenkool voor de toekomst veel belooft.

In de oudheid drongen hier reeds de Ariërs binnen, later, in 't eerst der iöe eeuw, de Mongolen; daarna de Portugeezen, de Nederlanders en de Engelschen. De Engelsche Oostindische Compagnie breidde langzamerhand haar gebied uit, tot ze eindelijk in 1858 hare rechten aan de Britsche kroon afstond. De koning van Groot-Brittannië draagt den titel keizer van Indië. Hij wordt door een' onderkoning vertegenwoordigd.

De oorspronkelijke bevolking der donkerkleurige Drawida's werd, vooral in het noorden, verdrongen door de reeds zeer vroeg van het N. langs de passen in den Hindoekoesj en het Kaboeldal binnengedrongen Ariërs, een veeteelt en landbouw uitoefenend volk. Nu zijn deze, meer of min met de Drawidas vermengd, onder den naam van Hindoes, het hoofdvolk. Bij hen bestaat eene verdeeling in kasten. Zij brachten het tot eene hooge ontwikkeling, zooals kan blijken uit hunne oude liederen in het Sanskriet, uit hunne groote rotstempels (o.a. bij Bonibay) en uit hun hoog ontwikkelden landbouw. In Hindostan zijn de Hindoes, op Ceylon de Drawida's het minst vermengd. De godsdiensten, die in Br.-Indië door de inboorlingen worden beleden, zijn het Brahmaïsme, alsook de Islam. Op Ceylon wonen Boedhisten. Van de 290 mill. bewoners van Britsch .ndië zijn ruim 200 mill. Brahmanen, bijna bo mill. Muzelmannen, 8.5 mill Boedhisten, 2.3 mill. Christenen. Op de zuidhelling van der Himalaja liggen de nog onafhankelijke staten Nepal en Boetan