is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder uit eenige punten in Voor-lndië, als Mahé, Carical, Pondicherry, Yanaon en Chandernagorc. Ilan-oi ligt in Ton-kin, Hué in Annam. Saigon voert rijst, droge visch en huiden uit

Het rijk Siam, hoofdstad Bangkok (600000 i., waarvan bijna de helft Chineezen), met levendigen handel, is nog onafhankelijk. Bangkok is ten deele op vlotten en verder aan weerszijden van den Me-nam gebouwd te midden van eene boschrijke omgeving, waaruit talrijke pagoden (Boedhistische tempels) zich verheffen. Frankrijk en Engeland hebben in i8g6 de onafhankelijkheid van het middengedeelte, het Me-namgebied, gewaarborgd.

Ooa en Diu op Voor-lndiës westkust, Macao bij de Sikiang-delta en de oosthelft van Ti mor zijn de eenige Portugeesche bezittingen in Azië.

F. OOSTINDISCHE ARCHIPEL.

§ 30. De zeeën. De westhelft van de tusschen twee werelddeelen gelegen middellandsche zee, doorgaans Indische Archipel, ook wel Austraal-Aziatische middellandsche zee geheetcn, bereikt in de straat van Malaka, de zuidhelft van de Zuidchineesche zee, de Gaspar- en Karimatastraten en de Javazee nergens eene diepte, grooter dan hoogstens 200 M. Een dergelijk ondiep gedeelte vindt men in het oosten, in de Alfoeren zee tusschen Nieuw-Guinea en 't vastland Australië. Diepe bekkens van meer dan 2000, ja meer dan 3000 M., tot meer dan 5000 M. zelfs, onderling dooi minder diep liggende drempels gescheiden, vindt men in de noordhelft der Zuidchineesche, in de Mindoro-, en Celébes- of Soeloe-, de Banda- en de Savoe-zee ten W. van Timor. Men beschouwt deze diepe bekkens als instortingen van den bodem. Ten O. van de Philippijnen begint al spoedig de oceanische diepte van den Grooten oceaan, evenals ten Z. van de boogvormige eilandenrij Soematra Java Kleine Soenda-eilanden die van den Indischen oceaan.