is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Soendaneezen op West-, de Javanen op Middel- en Oost-Java, de Madoereezen op Madoera en oostelijk Java; de Dajaks op Börneo, welk eiland in de kuststreken ten deele door Maleiers, deels ook door Boegineezen is gekoloniseerd; de Boegineezen en de Makasaren op Celébes, de Ternatanen, Tidoreezen, Cerammers, Timoreezen, e. a. eilandbewoners. De naam Alfoeren, dien men dikwijls aan de bewoners van Halmahera, Boeroe, Ceram e. a. ziet gegeven, is afkomstig van Mohammedaansche Maleiers, die met dezen naam in het oosten van den Archipel stammen aanduidden, welke nog niet tot den Islam waren bekeerd. Op de eilanden in de omgeving van Nieuw-Guinea wonen vele Papoea s, die op het laatstgenoemde eiland zelf bijna de eenige bewoners zijn.

Gods- Onder den invloed der Hindoes werden reeds vroeg diensten, het Brahmaïsme en het Boedhisme ingevoerd, vooral op Java en Soematra, doch ook op Börneo. Op Middelen Oost-Java vindt men vele tempelruïnen uit het Hindoetijdvak, als de Boro Boedoer en de Mëndoet in Këdoe, de Prambanan-ruïnen bij de grenzen van Soerakarta en Djokjokarta, e. a. Na den val van Modjopahit (bij Modjokërto, res. Soerabaja) omstreeks 1518 staken velen die de nieuw ingevoerde leer van den Islam niet wilden omhelzen, van Java over naar Bali, waar het Hindoeïsme (Brahmaïsme, maar ook Boedhisme) nog bestaat. De kastenverdeeling is er nog in gebruik; de verbranding van weduwen heeft echter niet meer plaats. Tegenwoordig is de heerschende godsdienst in onze Oost het Mohammedanisme, waarnaast echter, zelfs nog op Java, vele sporen van het oude heidendom der natuurvolken zijn gebleven. Deze oorspronkelijke godsdienst der Maleische volken bestaat, in 't algemeen gezegd, in eene vereering van geesten, waarmede men de gansche natuur bevolkt denkt. Op Java bleven nog slechts de kleine stammen der Badoejs (in de res. Bantën) en der Tenggereezen (in het Tengger gebergte) heidenen, op Soematra de Bataks, de Gajoe's in Atjeh, de Koeboes ten N. van de Moési, op Börneo de Dajaks, op Celébes de bewoners van het middengedeelte, terwijl de