is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kantoren, het gebouw der Java-bank en verdere gebouwen en inrichtingen voor zaken: hierbij sluit zich de Chineesche kampong aan met hare toko's en amfioenkitten. Aan zee gesticht, ligt Batavia nu ongeveer 1 uur van zee verwijderd. Vóór eenige jaren zijn bij Tandjoeng Prioek ten O. van de stad nieuwe havenwerken gemaakt, door een kanaal en een' spoorweg met Batavia verbonden; eene buitenhaven wordt door hoofden beschermd. Naar het zuiden zijn voorsteden ontstaan, die het wijd gebouwde Nieuw-Batavia vormen: Molenvliet, Noordwijk, Rijswijk (met het kolossaie Koningsplein) en Weltevreden (met het Waterlooplein). Meester Cornelis heeft drukke pasars (= markten).

Poerwa-karta ligt aan den voet van 't gebergte. Tji-rèbon is de hoofdstad der gelijknamige residentie, het bijgelegen Tangkil de zetel van den resident.

De noordelijke laagvlakte van Middel-Java begint bij de Tji Losari. De rivieren ten O. van deze heeten meest Kali, die ten W. ervan Tji, doordien ten O. Javanen, ten W. Soendaneezen wonen. Tegal heeft levendigen handel; in Pekalongan (36 800i.) wordt kokoszeep gemaakt. Sa 111 ara 11 g (go 000 i., waarvan 3500 Europeanen), bestaat uit eene ongezonde oude stad en een mooi, ruim gebouwd nieuw gedeelte. De spoorweg heeft Samarang tot de uit- en invoerplaats van Middel-Java gemaakt. Bij Demak en Grobogan wordt katoen verbouwd. Bekend zijn de modderwellen van Koewoe, waaruit zout wordt gewonnen.

Bij de Tji Tandoej begint het zuidelijke laagland van Middel-Java. Tegenover het moerassige, ongezonde kustland ligt het rotseiland Noesa Kambangan, dat de haven van Tji-latjap beschut, door een kanaal met de drukbevaren Serajoe verbonden. Tji-latjap heeft spoorweggemeenschap met Bagelen en de Vorstenlanden, alsook met de Preanger. Poerwo-redjo was de hoofdstad van het dichtbevolkte Bagelen, dat nu bij Kedoe is ingelijfd. Aan den noordrand der vlakte ligt verder oostelijk Djokjokarta (58000 i.), de zetel van een' Sultan en van den Nederlandschen resident. Evenals de kraton van den Soesoehoenan wordt ook die van den Sultan door een fort bestreken.

Op Oost-Java's zuidkust treffen we slechts eene kleine, ten