is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boegineesche dorp Palopo. In 't N in de Mmahasa van Men ad o, waar het Christendom onder de Alfoeren het heidendom bijna geheel heeft verdrongen, ligt Menado, de zetel van den resident, dat veel koffie uitvoert. Tondano, m het binnenland, is schoon gelegen. Gorontalo, dat goud uitvoert, is de zetel

van een' assistent-resident.

6 ax De Kleine Soenda-eilanden worden des te arme aan regen, naarmate ze oostelijker liggen; daarmee krijgt ook de plantenwereld een minder welig karakter; in Soembiwa en verder oostelijk verliezen de meeste boon,en m den regenmoeson hunne bladeren; op Timor getuigen de vele naaldhou bosschen (als de casuarinen) van de grootere droogte. Van vele der Klunt Soenda-eilanden is onze kennis nog zeer onvolledig.

Bali is vulkanisch (Piek van Bali of Coenoeng Agoeng THK, M) De bevolking belijdt nog grootendeels de Htndoe'odsdiensten; de kastenverdeeling bestaat nog, de verbranding van weduwen heeft opgehouden. Singaradja is de zetel van

den resident van Bali en Lombok.

Lombok is eveneens vulkanisch (Piek van Lombok ol Goenoeng Rindjani, 3800 M.). De westhelft wordt door Bali neezen, de oosthelft door Sassaks bewoond. IX hoofdstad Mataram li"! in het westen.

' Op Soembawa verheft zich de Ta mbo ra, welks uitbarsting in 18,5 80000 menschen doodde, 't ls een sterk ingesneden eiland, dat paarden en was levert. Het behoort evenals de

westhelft van Flores, tot het gouvernement Celebes Soemba of Sandelhouteiland, met paarden en sandelhout als hoofdproducten, alsook de groote oosthelft van het weinig bekende Flores, behooren tot de residentie Timor, welker resident .11 Koepang, de hoofdplaats van Timor, zetelt. Paarden was en sandelhout zijn de hoofdproducten van het Nederlandsche koffie is van eenig belang in het Portugeesche deel (hoofdplaats

Dilli of Delhi) des eilands. . . , • . .

S aa De Molukken vertegenwoordigen in zekeren zin het

verleden van onze Oost; om de specerijen was het toch oorspronkelijk hoofdzakelijk zoowel de Portugeezen als de Ne er ,anders te doen. We vatten voor 't gemak onder dezen naam