is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziin steil, als van straat Gibraltar tot kaap Bon en de kust van Barka. Het overige deel der kusten is vlak, n wjs moerassig, van een rijken plantengroei voorzien en in de t pische en een deel der halftropische streken ongezond. Ee groot deel der kusten is echter zandig, arm aan plantenet woest De diepst insnijdende bochten zijn de golf van Gabes, die van Sydra en de golven van Benin en B.afra be.de onderdeden van de golf van Guinea, en toch zijn dit no„ slechts flauw in het land opdringende bochten.

S 47. Bodemgesteldheid en rivieren. Afrika is byna geheel hoogland; het heeft evenwel niet zulke hoogegebergtu, en hoogvlakten aan te wijzen als Azie, dat genudde c -

der werelddeelen is. Het Z. van Afrika ,s hooger dan het N„ het O is het hoogst en veel hooger dan het W.

Van het oostelijke hoogland loopen twee watersche.de i takken uit naar het W., nl. één onder ongeveer 12 Zli., ae

ander onder 50 NB. De eerste begrenst het Zuidafrikaansch

r00 land aan de noordzijde, en met hun beider, sluiten, zj aan de noord- en de zuidzijde het Kongogebied ,n. l«ihet O. strekt zich het hooge Oostafrikaansche hoogland van h Njassa-meer tot Massaoea, tevens het land der groote^ meren, uit. Noord-Afrika bestaat dan uit de Soedan, van1 he J ; tot Senegambië, verder uit de Sahara en de Atlas,a™!"; De kustlanden van Guinea kunnen als eene afzonderlijke natuurlijke afdeeling worden beschouwd.

Het Zuidafrikaansche hoogland is eene hoog\ a'e aan de kanten opstaande randen, een hoog, flauw geiogen e ken weTks oosUjke rand het hoogst is. De zuidrand loop terrasgewijze af en de randen van het hoogland zijn alle opwaarts gebogen, zoodat zij zich ,» den boitonkant gez.e» mm van den binnenkant beschouwd, als gebergten vertoone . voornaamste dezer randgebergten in het Z. zijn: -dj. Zwarte bergen waarop naar het N. de Karroo-hoogv akte volgt, dan de Nieuweveldbergen, dan weer eene vlakte waarop de Karree-bergen en daarna eene hoogvlakte, w^rdo° onbevaarbare Oranjerivier stroomt, waarvan de beide bronrivieren, de Oranje- en de Vaalrivier, op het hooge /u.dc-