is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abessinische hoogland ontspringt. Tusschen Khartoem en Berber begint, bij den eersten (of zesden) katarakt of stroomversnelling de Nijl het Saharagebied binnen te treden. Van hier af zal zijn loop verder bij de bespreking van de Sahara worden beschouwd.

Tusschen de waterscheidende hoogten van 120 ZB. en die van 50 NB. (zie pag. 239) ligt het Kongobekken, waar de reusachtige Kongo zoowel van rechts als van links het water opneemt. De Kongo ontstaat uit twee bronrivieren, den bovengenoemden Loeapoela en den Loeabala. Alle bijrivieren van den Kongo, alsook de Kongo zelf zijn in het W. tusschen 50 ZB. en 40 NB., in het O. tusschen 40 ZB. en den aequator, bevaarbaar; de Kongo zelf tusschen de Stanley-vallen, waar hij voor de eerste maal den aequator snijdt, en zijne verbreeding, StanleyPool. Beneden Standley-Pool breekt de rivier, sterke stroomversnellingen vormende, door de westelijke randgebergten.

Zoowel ten Z. als ten N. van den waterrijken Kongoniond wordt de kuststrook Neder-Guinea genoemd, waarbij zich in den hoek van Kameroen Opper-Guinea aansluit. De kuststrook van Neder-Guinea is grootendeels laag en woudrijk, vooral in het mondingsgebied van de Ogowe en bij de baai van Ga boen, en naar de landzijde door randgebergten begrensd. Het Kameroengebergte (4000 M.), dat, evenals de daarmede in ééne lijn gelegen vier Guinea-eilanden, van vulkanischen oorsprong is, heeft eene steile kusthelling. De kust van OpperGuinea is deels hoog, deels laag. De lage kusten hebben hier lagunen, die in het droge jaargetijde soms in ongezonde moerassen veranderen. Men onderscheidt naar de „artikelen", die langen tijd de belangrijkste waren, welke werden uitgevoerd, de Slaven-, de Goud-, de Ivoor- en de Peperkust. De laatste werd zoo geheeten naar het Paradijszaad, eene naar peper smakende specerij. Wilde men deze kusten tegenwoordig dergelijke namen geven, dan zou de Slavenkust stellig den naam van Palmoliekust ontvangen.

Wie het weinig hooge randgebergte van de kust van OpperGuinea, welker gebergte daarbij nog al eenige bressen vertoont, is overgetrokken, bereikt den Soedan (= land der zwarten), die uit een westelijk en een oostelijk deel bestaat, onderling