is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sche meren heerschen herdersvolken over landbouwers. De Boschjesmannen voeden zich slechts met de schrale opbrengst der jacht.

§ 50. Staten. De Negers hebben weinig geschiktheid om staten te vormen. De meeste, met steeds wisselende grenzen en beheerschers, vindt men nog in Zuid-Afrika, in het Kongoen Zambesigebied; ze staan tegenwoordig meest onder beschermheerschap van eene Europeesche mogendheid. Op de kust van Opper-Guinea treffen we eene christen Negerrepubliek, Liberia (hoofdstad Monrovia), aan, die door bemoeiingen van Amerikanen is gesticht en oorspronkelijk werd bevolkt door vrijgelaten Anierikaansche slaven en verder door vrijwillig toegetreden Negers. Palmolie, koffie, ivoor, zijn de hoofduitvoerproducten. Het voormalige negerrijk Asjanti, hoofdstad Koemassi, is na langdurige en herhaalde oorlogen door Engeland onderworpen.

Verder kan men in Afrika nog onderscheiden eene reeks van staten, waarin het Arabische element den boventoon heeft (Wadai, Dar-Foer, Marokko, Zanzibar), waarin volken van gemengden oorsprong heerschen, als de runkleurige Fellata of Foelbe e. a. (in Middel- en West-Soedan: Bornoe, Bagirmi, de Fellatastaten). De eigenlijke Negers, die in deze streken onder de heerschappij van Arabieren of gemengde volken leven, hebben den Islam aangenomen. Over Bornoe en de Haussa-staten (naar de Haussa-Negers genoemd) strekt zich reeds van de Nigermonden tot het Tsaadmeer het Engelsche beschermheerschap uit.

In den West- en Middel-Soedan zijn de Negers meest landbouwers; de heerschers zijn grootendeels veeteelt blijven uitoefenen. De handel in zelfgeweven katoenen stoffen is sterk ontwikkeld. De hoofdmarkt voor de westelijke streken der Sahara is Timboektoe, van waar uit ze meest van kledingstoffen worden voorzien. Timboektoe, bij het noordelijkste punt van den Niger, waaraan de haven Ka ba ra, op den rand der woestijn gelegen, is een centrum voor den karavaan handel. Hier brengen de woestijnvolken hun zout, om daarvoor koren, katoen, kolanoten, gierst enz. in te ruilen. Tot hier en over het gansche Boven-Niger-gebied strekt zich het Fransch beschermheerschap uit, ter eener zijde tot over Senegambië, ter anderer tot de