is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroegere Matebelen-rijk) en aan de Walvischbaai. De Kaapkolonie is hiervan verreweg het belangrijkste deel. Hoofdbezigheid is hier veeteelt (schapen, runderen, struisvogels: uitvoer van wol, huiden, struisveeren) en mijnwezen (goud, diamanten, koper en kolen); verder landbouw in de kuststreken, en wijnbouw. De handel is aanzienlijk. Kaapstad (hoofdstad), Port Elizabeth en East London zijn de belangrijkste havens. Kimberley, in de diamantvelden van het noorden, is snel opgegroeid. De Kaapkolonie heeft naast een' door Engeland benoemden gouverneur eene eigen vertegenwoordiging. Pieter Maritzburg (haven Durban) is de hoofdstad van de vruchtbare kolonie Natal. Verder bezit Engeland de eilanden Mauritius (suikerriet; hoofdst. Port Louis, dat veel suiker uitvoert), de Amiranten, de Seychellen en Sokótra. Op de oostkust bezit het sedert 1885 een groot stuk land in de aequatorstreek, als ook het beschermheerschap over de eilanden Zanzibar (stad Zanzibar: 100000 i.) en Pemba. Van uit dit Britsch Oost-Afrika (hoofdstad Mombas) en het verder aan Engeland behoorende Oeganda, is Engeland steeds verder in het Nijlgebied noordwaarts doorgedrongen. In Opper-Guinea heeft het eene rij van bezittingen; het geheele beneden-Nigergebied, met het handeldrijvende Lagos op de Slavenkust, en het achterland van de Nigerdelta, binnenwaarts langs de Binoewe en tot het Tsaadmeer; de kolonie op de Goudkust (ook St. George del Mina, dat vóór 1872 aan Nederland behoorde), Siërra Leone met de stad Freetown, en Bathurst aan de Gambiamonding. Palmolie is hier overal het belangrijkste uitvoerartikel. Als marinestations zijn St. Helena, Ascension en Perim van belang. Aan de golf van Aden ligt Britsch Somaliland, dat, evenals het eilandje Perim in Babel-Mandeb, voor Engeland in de eerste plaats belang heeft door zijne ligging aan den weg naar Indië. Berbera, is de grootste stad, die caoutchouc, huiden, struisveeren, specerijen en koffie uitvoert. De Portugeesche koloniën zijn meest achteruitgegaan, sinds Portu- geen slaven meer worden uitgevoerd. Vooreerst Porgeesch. tugeesch Oost-Afrika op de oostkust, met de stad Mozambique op een koraaleiland. Sesamzaad, aardnoten, ivoor,