is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoutmeer (1340 M. hoog) op de hoogvlakte van Ut ah het grootste is. De Columbia en de Colorado, de eenige rivieren van belang, die hier den oceaan bereiken, vormen stroomversnellingen en watervallen, en vooral de laatste heeft diepe cannons uitgeslepen, tot eenige honderden nieters. De Frasersrivier voert stofgoud mede. De westrand van het hoogland wordt in Californië door de hooge Siërra Nevada (Mt. Whit11 ey, 4570 M.) gevormd, waar over de oudste Pacific-spoorweg langs den 2140 M. hoogen Truckee-pas gaat. Ten W. van de Siërra Nevada ligt eene langwerpige vlakte, waardoor de Sacramento en de Joaquin naar de prachtige baai van San Francisco stroomen, die door het onderzeesche dwarsdal van the Golden Gate met den oceaan is verbonden. Deze Gouden Poort doorsnijdt eene lage kustketen, die zich naar het N. op Vancouver en andere eilanden met fjordkusten en naar het Z. op het schiereiland Californië voortzet. Ten N. van de Siërra Nevada strekken zich als westelijk randgebergte het Cascadengebergte en daarna de Noordamerikaansche Zee Alpen uit. In 't N. verheffen zich de hoogste toppen in de kustketen: de Mooiweersberg (4700 M.), de Eliasberg (5500 M.) en de WrangeIIberg (5350 M.) Van het Eliasgebergte dalen de gletschers tot den zeespiegel af. Op den oostrand van het noordelijke deel van het westelijke hoogland ontspringt de groote, maar alleen van het begin van Juli tot half-October toegankelijke rivier Joekon.

Het Mejicaansche hoogland is eene smallere voortzetting van dat van de Vereenigde Staten, evenwel met bijna ontbrekend oostelijk randgebergte. Evenals het Groote Bekken wordt ook het Mejicaansche hoogland door lagere ketens in verschillende bekkens verdeeld. Het westelijke randgebergte draagt den naam van Siërra Madre. De Rio G rande del Norte breekt door den oostrand. Het Mejicaansche hoogland is het hoogst in het Z., het plateau van Anahuac (bij Mejico 2280 M. hoog). In densteilen zuidrand op i9°ZB. loopt eene rij vulkanen van het W. naar het O.: piek van Orizaba of Citlalépetl, 5580 M., Popocatép'etl 5420 M. Ten N. van het plateau van Anuhuac ligt eene groote bekkenvormige woestijnachtige steppe Bolson de Mapimi.