is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoonen alleen de diep ingesneden rivierdalen eenigen plantengroei. De Parana neemt het water van den I aragu ) den Uruguay op en de gezamenlijke waterschat stort zich in eene golf uit, die Rio de la Plata wordt genoemd.

8 58. De hooglanden van oostelijk Z.-Afrika. Oosttli] Z.-Amerika vertoont twee hooglanden. Het Noordelijke, he bergland van Guyana, is eene niet zeer hooge hoogvUkte (1000 M.), waarop zich ketenen en toppen tot misschel 2500 M. verheffen, die met dichte wouden zijn bedekt. De hooge vlakten zijn grasvelden met boomen langs de rivieroevers H bergland, dat zich van den Orinoco, in Venezueaansch Guyana tot ten N. van de Amazonas-monding en tot m het N. van Braziliaansch Guyana uitstrekt, heeft langs zijn noorixoe■

lage, moerassige kuststrook. Het binnenlanc is \\eini„ ^

Het zuidelijke is het Braziliaansche afellanl:datJ," schen 300 en 1000 M. hoog is. In de sreken van R'° Ja"e r° bereikt het met een steilen, opstaanden rand in de Serra do Mar en vooral in de daarachter gelegen er ra t a . < queira zijne grootste hoogten (2000, zelfs bijna 3000> M. • In het brongebied van den San Franc.sco, op het plateau van Minas Geraes, en in de gebergten van Matto Grosso

vindt men diamanten en goud. .

8 so Klimaat. Het klimaat van noordelijk Noord-Amenka

kan beter met dat van Siberië dan met dat van Noord Europa worden vergeleken. De smalle kustzoom vanN.-An,enk1 ten.\\ . van het groote westelijke hoogland staat, e\uias e* ^

onder den invloed van den westelijken oceaan De «, • tusschen de Siërra Nevada, de Zee-Alpen etc ten ■ Rotsgebergte ten O. hebben een droog vastlandsklimaat met zee warme zomers. Het is een steppe-(woest.jn)-gebied, eve"

naar het O. hellende hooglanden ten O. van het Rotsgebergte , tot aan het Winnipegmeer en tot dicht bij den M.ssiss.pp.^ waar de vochtige ZW. winden, in den zomer van de golf van Mejico langs de eigenlijke Mississippi-vlakte opwaarte waaieni- ,

meer komen. De oosthelft van N.-Anienka door eve' ^" '

hoogland aan den invloed van de uit het ZW. komende winden

onttrokken, daarentegen onder den invloed van mee