is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noordhoek komende winden en van eene koude kuststrooming staande, heeft eveneens een vastlandsklimaat en is kouder dan Europa. Napels en New-York, beide onder den/elfden breedtegraad aan zee gelegen, hebben de volgende gemiddelde temperaturen :

Napels -|- q° (Jan.) + 25° (Juli) -|- iö.6° (jaar.)

N.-York 1.10 „ -f 240 , + 11°

Doordien een parallelgebergte, als in Europa, ontbreekt, hebben hier de van het N. zoowel als de van het 2. komende winden een open weg; ten gevolge hiervan zijn plotselinge weersveranderingen hier veel vaker aan de orde dan in Europa N.-Amerika ten O. van Mississippi en Winnipegmeer was oor spronkelijk eene woudstreek.

De breedere oostkant van Middel-Amerika ontvangt het geheelt jaar door af en toe regen door den passaatwind: hier is eer gebied van grassteppen, waar nog Indianenstammen rondzwerven De smalle westkust heeft een tropisch klimaat met een drooj en een vochtig jaargetijde, met palnibosschen en mahoniboomen een gebied, waar reeds vóór de komst der Spanjaarden eer beschaafd volk woonde.

Z.-Amerika ligt grootendeels in de heete zone, het gebied de uit den oosthoek waaiende passaatwinden. De tropische strekel ten O. der Andes zijn regenrijk; de smalle kuststrook lang; den Grooten oceaan is hier droog, ten deele (Atacama) woestijn In de Amazonasvlakte valt veel regen; vandaar de dichte Selva'; (= wouden). De andere deelen van tropisch Z.-Amerika hebbel echter slechts boscli in de rivierdalen en aan de windzijde de gebergten; voor 't overige zijn het, zoowel in liet Orinocogebiee als in de binnenlanden van Brazilië, grassteppen. Het niet tropische deel van Z.-Amerika heeft heerschende westenwinden vandaar dat de regenarme westhelling der Andes naar het Z wordt opgevolgd door eene regenrijke helling (Copiapó heei jaarl. 0.8, Valdivia 227 cM. regen) en dat ten O. van de Ande zich grassteppen uitstrekken, de Pampa's van den Rio de 1 Plata en de dorre vlakten van Patagonië.

§ 60. Bevolking. De inboorlingen van Amerika zijn allei Indianen, althans wanneer men de bewoners der poolgewestei