is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is tevens eene belangrijke fabriekstad voor katoen, ij/er, stiikei en petroleum; Lowell heeft katoenfabr. New-York (in 1800 nog slechts 60500; 1111 1.5 mill.; met Brooklyn, Jersey City, Newark e. a. aangelegen steden en voorsteden als Greater New-York", zelfs 3.4 mill. i.), is na Londen de belangrijkste handelsstad der Aarde, met eene uitmuntende haven, industrie en vele wetenschappelijke inrichtingen, het vereemgingspunt van vele verkeerswegen, de stad waar de meeste landverhuizers aankomen. Als Nieuw-Amsterdam was iet 001spronkelijk eene Nederlandsche volkplanting. Buffalo (350000 i) aan het Eriemeer en aan een kanaal naar de Hudsonnvitr. Philadelphia (1.3 mill. i.) is de tweede fabriekstad der V bt. (na New-York), de eerste haven voor den uitvoer van petroleum; inrichtingen voor wetenschap en weldadigheid. 1 ittsburg (320000 i.) eene ijzerfabriekstad aan de Ohio, ligt te 11111 een

van kolen-, ijzer- en petroleumstreken.

De plantagestaten liggen voor een goed deel aan den Atlantischen oceaan en de golf van Mejico. Zij hebben het nadeel van eene dikwijls moerassige lagunekust te bezitten. In liet bondsdistrict Columbia ligt de bondsstad Washington (280000 i.) met het Kapitool, waar het Congres vergadert, en het Witte huis, de woning van den President. Baltimore (510000 i.) heeft drukken handel in tabak, koren, meel en oesters; in 1729 stond hier nog maar één blokhuis; m 1770 had B nog CTeen 6000 inw. Charleston voert katoen en lijst uit. New-Orleans (280000 i.), bij 't begin der Mississippidelta in eene ongezonde streek gelegen, is de voornaamst zuidelijke uit- en invoerhaven van het Mississippi-gebiet , \ 001.1 voorzoover het verkeer met West-Indië, Middel- en Zuid-Amen a plaats heeft; voor het verkeer met Europa liggen, ook, wat liet Mississippi-gebied betreft, de havens van Nieuw-Engeland, die in spoorweggenieenschap met het achterland staan, \ee gun stiger Aan'den Ohio Louisville (200000 i,), eene hoogstbelangrijke tabaksmarkt. Dichtbij de vereeniging van M'ssissipp. en Missouri ligt St. Louis (570000 1.), oorspronkelijk slechts een station voor de pelshandelaars, nu de voornaamste handelsen fabrieksstad van het Mississippi-gebied, middelpunt voor het