is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoombootverkeer, met veel handel in koren, vee, metalen en tabak.

De landbouwstaten lissen ten N. van den Missouri en den Ohio en aan de Canadeesche nieren. Ze brengen tarwe en mais in overvloed voort. Laatstgenoemde korensoort wordt grootendeels gebruikt als voeder voor de varkens. Hier is liet gebied, dat tegenwoordig de meeste immigranten trekt. Van veel meer belang nog dan het kolengebied van Illinois zijn hier de koperen loodmijnen van de Boven-meerstreken. De hoofdkorenmarkt van dit gebied is Chicago (1.7 mill i.), de eerste koren- en veemarkt der Aarde, die eerst voor ruim 'w eeuw tot stad werd verheven , de tweede handelsstad der V. St., met groote varkensslagerijen en veel ijzerindustrie, verbazend druk spoorwegverkeer en scheepvaart. Milwaukee (280000 i.) en Detroit (280000 i.) zijn eveneens spoedig tot bloei gekomen. Zoo ook Cleveland (380000 i.) aan het Erie-meer. Te Omaha (ïoooooi.) begint de oudste Pacificlijn naar San Franciseo. St. Paul (ïöooooi.) en Minneapolis (200000 i.) hebben veel koren- en meelhandel. Cincinnati (325000 i.), na Chicago de voornaamste varkensstad, heeft veel handel in meel, sterkedranken en ijzerwaren en eene levendige nijverheid.

De staten en territoriën van het Westen omvatten meest steppen, oerwouden en woestijnen. Het Yellowstone park met zijne schoone wouden, bergen, geisers, watervallen, trekt vele bezoekers. Verder behooren tot de „wonderen" van de Far West de diepe cannons van de westelijke rivieren, vooral die van de Colorado; het Yosemitedal (JozfmmPti) en de reu ze 11 boom en (Sequoia, Wellingtonia gigantea) van de Siërra Nevada.

Hier is de kolonisatie ternauwernood begonnen. De edele metalen hebben hier eerst sinds het midden der iqe eeuw kolonisten getrokken, maar ruim zoo groote voordeelen als he winnen van goud en zilver begint reeds de landbouw af t( werpen. In het metaalrijke Colorado ligt Denver, de zilverstad In den staat Utah de Groote-Zoutmeerstad, de hoofdstad dei Mormonen. De handel van het goudrijke Californië wordt bijn; alleen over San Franciseo (340000 i.) gedreven, eene stad, dii