is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vera Cruz, in ongezonde omgeving aan de oostkust. De voornaamste haven aan den Grooten oceaan is Acapulco.

§ 65. Middel-Amerika, het verbindende lid tusschen Noord- en Zuid-Amerika, is eveneens eene oud-Spaansche bezitting, waar de taal ook het Spaansch en de godsdienst de katholieke is. De hier ontstane republieken (Guatemala, Honduras, Sn. Salvador, Nicaragua en Costa Rica), lijden aan dezelfde kwalen als Mejico. De voordeelen der ligging worden sterk beperkt door de ongezonde oostelijke kust, de vele aardbevingen der westhelft, de onophoudelijke woelingen, het volslagen overwicht der Indianen en Kleurlingen en het ontbreken van goede wegen. Hoofdartikel van uitvoer is koffie; verder cochenille- en indigoteelt. Guatemala, dat door eene aardbeving reeds herhaaldelijk is geteisterd, is de grootste stad; San José in Guatemala (over de stad Guatemala door een' spoorweg met de golf van Honduras verbonden), Punta Arenas en Puerta Limon, onderling door een' spoorweg over San José in Gosta Rica verbonden, zijn de voornaamste havens. Het Nicaragua-kanaal is nog altijd niet gereed. Yucatan behoort tot Mejico, de landengte van Panama (spoorweg; het interoceanisch kanaal is nog niet gereed) is een staat van de republiek Golumbia. DeEngelschen bezitten Britsch Honduras (hoofdstad Belize), met mahonihout als hoofdproduct.

§ 66. West-lndië. De Amerikaansche middellandsche zee wordt naar de oostzijde ingesloten door Florida en den Westindischen archipel. Op dezen vestigden de Spanjaarden zich eerder dan op het vastland. In de plaats van de inboorlingen, die grootendeels uitgeroeid werden, voerden de Spanjaarden hier Negerslaven in om de plantages te bearbeiden. Tegenwoordig bestaat de bevolking voor 4 uit Negers en Mulatten. De plantagebouw (suiker en koffie hoofdproducten) is nu nog de hoofdbezigheid. Spanje heeft Cuba, een schoon en vruchtbaar eiland, tot vóór de laatste oorlogen het eerste rietsuikerland der Aarde, tevens met groote tabaksplantages (hoofdstad Havana met 200000 i), en Portorico, dat zeer vele koffie- en cacao-plantages heeft, aan de Vereenigde Staten van Amerika moeten afstaan. Portorico levert tegenwoordig nog slechts weinig tabak.