is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der land- en volkenkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter niet overal tusschen de tropen duidelijk gescheiden voor. De sterkste afwijking vindt men in de nioesongebieden. Daar de windstiltengordel de declinatie der Zon op eenigen afstand volgt, bereikt hij nergens de keerkringen. De passaten zijn, daar zij naar warme streken waaien, droge winden en wel het droogst boven de oceanen en boven groote vlakten, waar zij niet tot opstijgen worden gedwongen. Waar zij op gebergten stooten, brengen ze regen. Waar de passaten waaien, is de oostzijde der gebergten de regenzijde.

In 't algemeen is de tijd van de noordelijke declinatie der Zon voor Zuid- en Oost-Azië de regeninoeson; dan worden van de zeezijde komende winden naar het groote Centraalaziatische minimuingebied getrokken. Waar dc natte-moeson-winden gebergten dicht bij de kust treffen, is de regenhoeveelheid natuurlijk het grootst: de kust van Malabar, van Assam, van Arakan, van Tenasserim. Tsjerrapoendsji aan den voet van het Kassia gebergte is de regenrijkste plaats der Aarda: 1200 cM. per jaar, waarvan alleen in Juli meer dan het V4 deel. Veel geringer is de regenhoeveelheid in oostelijk Dekan en oostelijk Ceylon.

Sind en Radsjpoetana zijn zeer arm aan regen (Indische woestijn), doordien deze landstreken aan de zuid- en oostzijde van het luchtdrukminimum van Pendsjaab liggen en de winden meest uit het W., dus van de landzijde en niet als ZW. winden van den oceaan krijgen. Hebben Voor- en Achter-Indië voor een groot deel den ZW. nioeson als regenwind, deze buigt in de Gangesvlakte naar het NW. om. Zuidelijk China trekt de regenwinden uit het Z., ZO. en O. tot zich. In den winter heerschen in China en Japan van het Aziatische maximum uit stralende droge NW. winden. De NO. moeson (passaat) is een droge wind, behalve wanneer hij tegen gebergten stoot. Uit een maximumgebied in Pendsjaab stroomen zwakke droge winden langs Indus- en Gangesvlakte af, om zich met den NO. moeson (passaat) van Dekan en de noordhelft des Indischen oceaans te vereenigen.

Ook in den Oostindischen Archipel beheerscht de windrichting den regenval. In ons winterhalfjaar (November April)